Håll dig till sanningen

Svar till Agne Ingvardsson angående besparingar

Med dina erfarenheter från föregående mandatperiod borde du åtminstone hålla dig till sanningen, Agne.
Du skriver att politikerna vill spara bort musikskolan och du uppmanar dessa att istället minska sin egen kostym, som enligt dig blivit för stor.

Inte en enda politiker har dock uttalat sig positivt om förvaltningens förslag att lägga ner musikskolan, som ett av alternativen då kostnader ska minskas med 5 miljoner.
Låt mig påminna dig om att du röstade för den budget som nu gäller för skolan. Angående politikens egen kostym var du ju själv även med och beslutade om en ny politisk organisation.

Genom den har vi nu minskat antalet politiska uppdrag med 16 st. Men du kanske missade den detaljen när du noga satte dig in i ärendet inför beslutet? Det är bra med olika åsikter men en bra diskussion förutsätter att vi håller oss till sanningen. Du var en av de mest inflytelserika politikerna under föregående mandatperiod och satt med i fullmäktige, kommunstyrelsen och ledningsutskottet, samt vård och omsorgsnämnden.

Trots detta hörde jag faktiskt aldrig att du la något eget genomtänkt och förberett förslag, varken under din tid som Sverigedemokrat eller som politisk vilde. Men att klaga nu går tydligen bra ändå, även på beslut du själv bifallit.
För allas vår skull Agne- späd inte på politikerföraktet genom att fara med osanning!

Marika Bjerstedt Hansen (s), Vice ordförande för Kommunstyrelsen i Osby kommun