Har ni besökt skolan?

Förslag föreligger att Vanneberga skola skall läggas ner!
Har politikerna i Hässleholm hört talas om levande landsbygd? Har ni besökt skolan? Har ni förstått vilka värden som står på spel i en eventuell nedläggning?
Jag har haft förmånen att följa verksamheten de senaste åren.
En fantastisk skola där såväl lärare, övrig personal och skolbarn trivs till 100 procent!
Till detta kommer en värdefull utemiljö med stor trädgård där barnen där barnen odlar egna grönsaker och blommor. Tänk om och tänk rätt innan det är försent!

Kjell Nilsson