Foto: TT

Beviljas fem miljoner i bidrag

Osby Över fem miljoner kronor.
Så mycket har Skolverket beviljat Osby kommun i bidrag för kompetensutveckling i skolan.

För att skolelever ska få bättre stöd för att klara sin skolgång har Skolverket beviljat Osby kommun 5,1 miljoner kronor i bidrag.
Pengarna ska användas till kompetensutveckling för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Den riktade insatsen har målet att höja resultaten för flerspråkiga och nyanlända elever.
– Det är härligt att vi har ett gemensamt område för alla våra skolor och verksamheter som vi tillsammans kan arbeta med att utveckla. Pengarna från Skolverket möjliggör att vi kan ge vår personal kompetensutveckling av god kvalitet, säger förvaltningschefen Mia Johansson till kommunens hemsida.

För att få ta del av bidraget har Osby kommun kartlagt rådande läge samt förbättringsområden i kommunens skolor.
I kartläggningen pekas enligt kommunen områdena mottagande, kartläggning och progression i lärandet samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ut.
Kompetensutvecklingen för personal i Osby kommun sker under 2019-20 och ges av Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Bidraget ska omfatta förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Har du någon att fira jul med?

Loading ... Loading ...