M-Politik med riktig förbättring

Riksdagen röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas statsbudget för år 2019.
Den bygger på en tydlig arbetslinje.
Det ska alltid löna sig att anstränga sig.
Till skillnad från den rödgröna regeringen sänker vi skatter brett – och främst för dem med låga inkomster.
Bland förslagen som nu kan genomföras tack vare vår budget kan nämnas att vi tillför resurser för fler poliser och stärkt försvar.

Vi kortar vårdköerna och ökar tillgängligheten genom att återinföra kömiljarden. Klimatbiståndet utökas och flerladdstolpar ska byggas. För att förbättra integrationen utökar vi samhällsorienteringen och inför obligatorisk språkförskola för nyanlända barn.
Vi stärker undervisningstiden i skolan och föreslår fler kvalificerade lärare till utsatta områden. Tullverket tillförs ytterligare resurser och befogenheter för att bättre kontrollera landets gränsövergångar.

Man ska kunna bo och arbeta över hela landet. Därför fryser vi överindexeringen av bensinskatten och gör verklighet av det utlovade krisstödet till lantbruket.

Nyligen passerade januari brukar benämnas ”årets fattigaste månad”. Tack vare vår budget kom dock denna månad att innebära 200 kronor mer i plånboken för den med en genomsnittslön.
En barnmorska har fått upp till 500 kronor mer och en undersköterska 180 kronor mer i plånboken. Fler än fem miljoner av landets löntagare och fler än två miljoner av landets pensionärer får sänkt skatt under 2019 tack vare M-Kd-budgeten riksdagen ställt sig bakom. Detta är exempel på när politik gör förändring på riktigt. Det ska alltid löna sig att anstränga sig.

Hans Wallmark
Maria Malmer Stenergard
Riksdagsledamöter (M), Norra och Östra Skåne