Foto: Bildbyrån/ARKIV

Skånska patienter ska ha en kö

”Jag ligger mest på soffan och kan inte göra något.”
Kate Haeggström i Svalöv har en utsliten höft.
Hennes läkare remitterade henne till ortopeden i Lund, som konstaterade att Kate behöver opereras.
Det ska göras i Trelleborg.
”Men”, undrar Kate, ”kan jag inte få bli opererad i Hässleholm i stället, där kön är kortare?”

Icke. Eftersom hon undersöktes i Lund, ”tillhör” hon Lund. Och då ska operationerna ske i Trelleborg. Även om kön är längre där.
”Jag förstår inte” säger Kate.
”Både Trelleborgs Lasarett och Hässleholms sjukhus tillhör ju Region Skåne.
Varför kan man inte ha en gemensam kö till båda lasaretten?
Om man är beredd att åka till ett annat sjukhus som har plats och tid, varför ska man då inte få göra det?”
Ja, varför inte?
Därför vill vi i Centerpartiet Skåne att patienter ska kunna ställa sig i en kö som omfattar operation som kan genomföras på flera skånska sjukhus.

Vi gick på val med löften om en ökad tillgänglighet i vården.
Tillsammans med Allians för Skåne arbetar vi dagligen för att korta sjukhusköerna.
En gemensam kö kan vara ett steg på denna väg, och har flera fördelar:
Patienterna kan få snabbare vård.

Patienterna kommer i fokus och inte de system sjukhusen har för att underlätta det egna arbetet.
Sjukhusen kan avlasta varandra och få ett jämnare flöde av patienter.
Nu säger kanske någon: Vissa specialistoperationer kan ju bara genomföras på vissa sjukhus?
Så är det. Men många andra operationer – till exempel den höftoperationer som Kate Haeggström så väl behöver – är något som kan lösas på flera ställen.

Vår förhoppning är att en gemensam kö gör vården mer effektiv, minskar lidande och kan göra så att skåningar snabbare kan komma igång igen istället för att vänta på operation. Köerna blir koordinerade utifrån patienternas behov, och inte geografi. Den som har störst behov får således vård först.
Så länge som patienter tvingas ligga på soffan, tänker vi i Centerpartiet inte ligga på sofflocket.

Annette Linander (C)
Patrik Holmberg (C)
Warda Fatih (C)