Foto: Arkiv

Sparpaket för busstrafiken skjuts upp – oppositionen rasar

Skåne Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne har beslutat att återremittera förslaget om förändringar i den skånska busstrafiken.

Kritiken har varit massiv från de kommuner som berörs av förslaget, som omfattar 61 linjer i lokal- och regionaltrafiken.
– Vi har tagit till oss de synpunkter och kritiken som har kommit till oss. Dialogen med kommunerna har inte varit tillräcklig. Nu ska vi titta på alternativ till de förslag som har presenterats och om det finns möjligheter till medfinansiering, säger Carina Zachau (M) ordförande i kollektivtrafiknämnden.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet krävde att hela internbudgeten skulle återremitteras.

Alliansen och Sverigedemokraterna yrkade på att återremittera den del av internbudgeten som enbart gäller affärsområde buss och som utgör sex miljoner av det totala sparpaketet på 72 miljoner, vilket också vann majoritetens gehör.
– Det är orimligt att återremittera hela internbudgeten. Den del på sex miljoner som vi lyfter ut för genomgång utgör sex promille av hela Skånetrafikens budget. Vi måste ha en internbudget på bordet så att förvaltningen kan jobba vidare, förklarar Carina Zachau.

Andreas Schönström (S) andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden anser att alliansen har fått bakläxa på sin ”undermåliga nedskärningsplan” för busstarfiken i Skåne.
‑ Vi krävde att hela budgeten skulle återremitteras. Vi är öppna för besparingar i andra delar av verksamheten. Målet är att fler ska åka kollektivt. Alliansen väljer att skära i trafikutbudet och priset går upp. Vill man få fler passagerare ska man utveckla kollektivtrafiken. Nu drabbas resenärerna i Skånes glesbygder av färre bussturer, vilket betyder att fler väljer att ta bilen som innebär att trafikbelastningen ökar ännu mer på det tätbefolkade västra Skåne, säger Andreas Schönström.

Han efterlyser en helt annan budget.
‑ Men nu får alliansen i alla fall chansen att återkomma med ett mer underbyggt förslag för sina nedskärningar inom busstrafiken. Men trots deras egen återremiss blir resultater detsamma: sämre kollektivtrafik för skåningarna. Och hur blir det nästa år då ytterligare 400 miljoner ska sparas. Detta är ingen dialog med kommunerna. Det är betala, eller lägg ner, fortsätter Andreas Schönström.

Miljöpartiet öser på med samma styrka i sin kritik.
‑ Vi ville backa tillbaka och ta ett helhetsgrepp om budgeten. Nu har alliansen en lista med olika kommuner som får nedskärningar. det är inte det goda samtal som vi vill ha. Miljöpartiet har hela tiden drivit att vi ska utveckla resandet. Nu gör alliansen tvärtom, säger Kami Petersen (MP) ledamot i kollektivtrafiknämnden.
Den återremitterade budgetdelen ska antas av nämnden i slutet på mars.