Vi måste spara kan ej vänta på bidragsvinster

Under senaste barn och utbildningsnämndens möte 2019-01-22 så hade vi en punkt där det handlade om att vi måste hitta fem miljoner kronor att spara in på verksamheten. Vi i Moderaterna la fram som förslag att lägga ner Visseltoftaskolan då skolan endast kommer ha 10–12 elever höstterminen. Kommunen har även sagt att för att driva Visseltoftaskolan så behövs det gå minst 30 elever för att det skall vara ekonomiskt hållbart.

Och om man lägger ner Visseltoftaskolan så gör vi en besparing på 1,5 miljoner kronor
Då återstår det 3,5 miljoner. I förslaget vi har fått presenterat så var det förslaget att lägga ner musikskolan då den kostar ungefär 3,5 miljoner.
Vi i Moderaterna vill inte lägga ner Musikskolans verksamhet då vi tycker att den verksamheten är viktig och är en tillgång för alla kommunens invånare.
Det blev diskussioner om hur vi skulle gå till väga för att klara spara in 5 miljoner. Vi undrade om man kan hitta pengarna någon annanstans. Då gick vi igenom tidigare förslag som nämnden hade fått föreslagna tidigare år där Kommunstyrelsen under förra mandatperioden hade röstat ner.
Efter dessa diskussioner så kom det fram en hel del andra saker där man kanske skulle kunna spara in pengar. Så undertecknad la fram ett förslag som var så här:

Vi yrkar på att lägga ner Visseltoftaskolan med anledning av att vi vill erbjuda alla elever i Osby kommun likvärdig utbildning på samma villkor. Och då även spara 1,5 miljoner i budgeten. Men vi tycker att man skall göra en större utredning på resterande 3,5 miljoner då det inte är önskvärt att lägga ner musikskolan.
Men så tycket Socialdemokraterna att man skulle vänta med några beslut alls och hoppas att regeringen slänger till med bidrag. Det är ju som om man skulle förvänta sig att man skulle betala sina privata räkningar med Trissvinster.
Även Sverigedemokraterna och Centern tyckte att det är värt att behålla Visseltoftaskolan även om skolan inte uppfyller de kraven på likvärdig utbildning. Och om kommunen skall uppfylla de kraven så kommer det innebära stora investeringar på skolan. Och vart skall de ta dom pengarna ifrån?

Nu blev det så att förslaget röstades ner från S, SD, och C (inte hela C). Det betyder att istället för att ha 3,5 miljoner som vi måste hitta andra lösningar för så måste vi nu hitta 5 miljoner. Det är inte lätt när man redan har gjort stora besparingar förra året.
Vi som röstade för mitt förslag att lägga ner Visseltoftaskolan och göra en ytterligare utredning på de resterande 3,5 miljonerna reserverade oss mot beslutet som S, SD och C (inte hela C) röstade fram.
Vi som reserverade oss var: Lars-Anton Ivarsson (M), Fredrik Johansson Nord (M), Gabriella Olofsson (C). Jag tycker att om man som politiker, oavsett parti, röstar Ja eller Nej (eller avstår) måste kunna svara på varför man röstade som man gjorde och komma med konkreta förslag hur man skall lösa problemet. Så nu förväntar jag mig svar från de som röstade nej, på vart man skall spara in 5 miljoner kronor.

Är det musikskolan, simhallarna, ishallen eller kanske fritidsgårdarna som man skall stänga ner för att få bevara Visseltoftaskolan? Och om vi inte hittar en lösning på vart man skall spara in så kommer summan att öka till kommande år.
Vi i Moderaterna kommer att fortsätta kämpa för att få en verksamhet som kan bedrivas inom budget men ändå leverera likvärdig skola till våra barn!
För barnen är det viktigaste vi har i kommunen och det är vi som skall se till att de får den grunden att stå på som de skall ha hela livet.

Fredrik Johansson Nord (M), ledamot barn- och utbildsningsnämnden