Klimatet beskrivs ur best case-perspektiv

Det är tveksamt om vi får en rättvisande bild av klimatkrisen. Tråkigt nog är det i nuläget inte mycket som tyder på att vi klarar målet om en temperaturhöjning på maximalt 1.5 grader. Vi är snarare på väg mot en höjning på mellan 3-3.5 grader. Att rapportera vad som skulle hända vid 4 graders höjning, vilket skulle få katastrofala konsekvenser, är mer relevant information för tidningsläsare och andra informationkonsumenter än att diskutera en osannolikt låg uppvärmning.
Världsmeteorologiska organisationen (WMO) varnar för att jorden är varmare än någonsin. Enligt deras kartläggning har de 20 varmaste åren sedan mätningarna började infallit under de senaste 22 åren. WMO kallar den snabba höjningen ”exceptionell”. Adam Scaife, meteorolog på BBC med ansvar för deras långtidsprognoser, konstaterar att det finns en risk att man nu går över 1.5 gradersnivån.
Forskare varnar också för att man underskattar issmältningens inverkan. Nicholas Golledge vid Antarctic research centre vid Victoriauniversitetet i Nya Zeeland påpekar att smältvatten från Grönland och Arktis kan bidra till uppvärmning ytterligare, eftersom smältvatten driver upp varmvattnet till ytan. De varnar för ”ett kaotiskt klimat” som följd.
Det är ingen rolig läsning. Men eftersom det kanske blir på det sättet måste klimatförändringarna beskrivas så korrekt som vi förmår.

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...