Prin­ses­sa kan störta Thai­lands mi­li­tär­dik­ta­tor

En po­li­tisk jord­bäv­ning an­s­es ha upp­stått i Thai­land. Prin­ses­san Ubolratana Rajakanya, äldsta dot­ter till den för­re kungen Bhumibol Adulyadej och bror till nu­va­ran­de kungen Vajiralongkorn, ställer upp i det kommande valet som pre­mi­är­mi­nis­ter­kan­di­dat.
Att en per­son från den kung­liga fa­miljen ställer upp i ett val är sen­sa­tio­nellt i sig. Att hon ställer upp för det par­ti som är lo­jalt med den ti­digare störtade pre­mi­är­mi­nis­tern Thak­sin Shinawatra och hans sys­ter Yinluck är än mer sen­sa­tio­nellt.
Ti­digare har mi­li­tär­dik­ta­torn gen­er­al Prayuth Chan-och, som av­satte Yingluck Shinawatra och tog över för snart fem år se­dan, med­delat att han ställer upp. De flesta för­väntade sig att han skulle vinna valet, om så be­hövdes med val­fusk.
Nu ställs det mesta på ända. I Thai­land är det för­bju­det och förenat med hårda straff att kri­ti­sera kung­a­fa­miljen. Även om hon av­sade sig prin­sess­ti­teln när hon gifte sig med en ut­ländsk man be­traktas Ubolratana fort­fa­ran­de som en del av kung­a­fa­miljen. Det gör det svårare för mi­li­tär­re­gimen att driva sin pro­pa­gan­da mot det Thaksinlierade par­tiet Thai Raksa Chart.
Sys­konen Shinawatra har i ti­digare val visat sig ha starkt folk­ligt stöd, fram­för allt bland de fat­tigaste. De har där­emot mött hårt mot­stånd från de tra­di­tio­nella makt­ha­va­rna, vilket ledde till mi­li­tär­kuppen 2014.
Med prin­ses­sans in­tåg i po­li­ti­ken kan­ske folk­vil­jan kan få ut­rym­me på nytt i det val som ska hållas 24 mars.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...