Renoveringen av Jacobsskolan. Rektor Mikael Lennartsson
I vissa delar av byggnaderna har stora väggar rivits ner. Här i den äldre administrationsbyggnaden.
Mikael Lennartsson besöker det gamla snickeriet som håller på att byggas om till lärosalar.
Renoveringen av Jacobsskolan. Rektor Mikael Lennartsson
Renoveringen av Jacobsskolan. Rektor Mikael Lennartsson
Rektor Mikael Lennartsson berättar om de tre byggetapper som ska förvandla Jacobsskolan till en helt ny arbetsplats för elever och lärare. Sommaren 2020 ska allt vara klart. Foto: Hans Bryngelson
Den nya entrén ska byggas mellan dessa två huskroppar, med nya cafeterian till vänster och nya skolexpeditionen till höger.

Förvandlingen av Jacobsskolan i full gång

hässleholm Just nu pågår ett intensivt arbete på Jacobsskolan. Alla skolbyggnader håller på att renoveras samtidigt som vissa delar byggs om för nya verksamheter. Till sommaren 2020 hoppas rektor Mikael Lennartsson att allt ska stå klart.

På utsidan syns det inte så mycket. Mest stora byggbodar och höga stängsel runt skolan.
Men inne i de gamla lokalerna, en del med ursprung i 50-talet och en del i 70-talet, pågår stora förändringar.
– Det blir många omflyttningar och en stor brytpunkt blir till hösten när elever och personal ska byta klassrum och arbetsplatser, säger rektor Mikael Lennartsson när han visar tidningen runt på skolan.

Bakom den stora ombyggnationer står det faktum att skolan tidigare avvecklat utbildningar samtidigt som man haft behov av att flytta ”utlokaliserade” verksamheter tillbaka skolan. Dels från tekniska skolan men också hela Ungdomscentrum.
I om- och tillbyggnadsplanerna ingår också anpassning av lokaler för barn- och fritidsprogrammet, NO-sal och lärararbetsplatser, flytt av bibliotek, en utbyggnad av cafeteria och uppehållsrum samt en utbyggnad av matsalen.
– Cafeterian flyttas till den nya huvudentrén som ska ligga mellan det gamla förvaltningskontoret och skolan, förklarar Mikael Lennartsson och ser denna placering som hjärtat på Jacobsskolan.

Tidigare förvaltningskontor ska bli plats för expedition, skolledning och elevhälsa och på andra våning i byggnaden flyttar IM-HTS in, ett individanpassat program.
Gamla cafeterian blir platsen för ett nytt bibliotek. Det tidigare ”snickeriet” håller på att förvandlas till klassrum för Ungdomscentrum.
– Den enda nybyggnationen är en tillbyggnad till matsalen, förklarar Mikael Lennartsson och berättar att skolan nu blir anpassad för att kunna ta emot 650 elever.

Samtidigt som dessa omförflyttningar görs passar tekniska förvaltningen på att göra underhållsarbete, bland annat byta ut ventilation samt förbättra tillgängligheten till skolan och förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Därutöver sker en takomläggning och tilläggsisolering i de gamla byggnaderna.
Total kostar förvandlingen av Jacobsskolan 130 miljoner kronor.

Dagens fråga

Drabbades du av torsdagens stora strömavbrott?

Loading ... Loading ...