Förre läraren Christer Jönsson blev 73 år gammal. Foto: Kristina höjendal

Inget småkryp undgick Christer Jönsson

Förre läraren Christer Jönsson, Hässleholm, har avlidit, 73 år gammal. Han dog bokstavligt talat på sin post, medan han höll på att räkna in fåglar vid Finjasjön.

Just fåglar var ett av naturvetaren Christer Jönssons stora intressen. Biologen från Ballingslöv var kunnig på ett brett fält.
Växter, fåglar och fjärilar var bara tre av alla hans specialområden. Kunskaperna i fältbiologi bara växte, undan för undan. Inget småkryp undgick honom.
Läraren, som ofta gick i tofflor, undervisade både gymnasister och högstadieelever.
Han ställde krav på eleverna – allt från att komma i tid till att vara pålästa. Eleverna glömde inte sin lärare.
Skolor i bland annat Broby, Örkelljunga och Bjärnum blev arbetsplatser. I Hässleholm jobbade han på Läredaskolan, Linnéskolan och Tekniskan.

År 1983, då mellansonen Olof var liten, tog Christer Jönsson ut föräldraledighet. Då var detta mycket ovanligt gjort av en manlig lärare.
Läraren i Hässleholm älskade skogen och marken, ja, hela naturen hemma vid Ballingslöv, där det fanns mycket att sköta om på ägorna och med husen. Hembygdsintresset var stort.
Jönsson var utrustad med ett rejält sifferminne. Han förde anteckningar om fåglar och annat, samlade fjärilar, noterade nederbörden med mera. Kontaktnätet växte undan för undan.
Uppdragen inom bland annat vattenvård avlöste varandra, även utanför Skåne. Bondsonen från Ballingslöv var allmänt ansedd som mycket kunnig i naturfrågor och naturvård.

Men Christer Jönsson var också stridbar, omtvistad och kontroversiell. Detta kom till uttryck inte minst i politiken, där han först representerade Miljöpartiet och sedan Moderaterna.
Ett tag satt Jönsson som ordförande i kommunens miljönämnd, men inför valet 2018 kandiderade han inte vidare som deltidspolitiker.
En dag utan en tur i naturen var ingen bra dag för honom. Varje dag brukade läraren och pensionären simma i Finjasjön, vars framtid han värnade om på olika sätt.

Få hässleholmare torde ha rest mer till lite ovanliga naturmål än han. Internationella fågelresor under enkla förhållanden lockade extra.
Med Christer Jönsson har en profil i staden och bygden lämnat oss.
Närmast sörjande är makan Eva Andersson, sönerna Simon, Olof och Martin med respektive, fyra barnbarn och en syster.