Politiker vill gå ur ”Jämställt Skåne”

HÄSSLEHOLM
Det är inte kommunens sak att försöka påverka männen till att ta ut mer föräldraledighet eller att få in fler kvinnor i privata bolagsstyrelser. Det påpekar Folkets Väl, som nu vill att Hässleholms kommun går ur länsstyrelsens projekt ”Ett jämställt Skåne”.
I en motion till fullmäktige lyfter Ernst Herslow (FV) i flera punkter fram sin kritik mot plattformen ”Ett jämställt Skåne”, där Skånes jämställdhetsstrategi ingår.
Ett av dess mål är att öka mäns uttag av föräldraledigheten och det lyfts också fram att män oftare jobbar heltid och utför mindre hem- och omsorgsarbete än kvinnor.
– Hur familjer väljer att fördela sin tid mellan arbete och fritid är inget som kommunen ska åtgärda eller ha synpunkter på, anser dock Ernst Herslow som också vänder sig mot att ”Ett jämställt Skåne” vill arbeta för att uppnå jämställd representation i skånska styrelser och ledningar.

Den som ansluter sig får ett välkomstpaket, ett digitalt märke samt ett intyg.
– Inga krav eller fördelar mynnar ut ur medlemskapet, som mer liknar ren plakatpolitik, säger Herslow kritiskt.
Folkets väl ifrågasätter även det faktum att studieförbundet Ibn Rushd – som enligt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har kopplingar till islamistiska organisationer som Muslimska Brödraskapet – fått ansluta sig.
– I och med denna legitimering av en organisation med värderingar som inte är förenliga med ett demokratiskt samhälle, är ett medlemskap indirekt ett erkännande av en organisation med tvivelaktiga kopplingar och bristfälliga demokratiska grundprinciper, menar Ernst Herslow som nu hoppas få med sig övriga partier så att kommunen träder ur ”Ett jämställt Skåne”.

Skånes jämställdhetsstrategi är gemensam för Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Bakgrunden är bland annat att länsstyrelsen sedan 1994 har regeringens uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...