Från och med 2020 föreslås screening av kolorektalcancer i Skåne. Foto: TT

Screening för cancer i ändtarmen införs

Skåne Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland män och kvinnor i Sverige. Snart kan alla mellan 60 och 74 år i Skåne erbjudas screening.

Detta görs för att finna förstadier till sjukdomen innan den ger symptom, vilket är vanligast hos personer över 60 år.
Varje år dör cirka 2 700 personer i cancerformen, som även kallas kolokteralcancer. Om cancern upptäcks i tid är möjligheten att rädda liv mycket gott.
Förslaget att införa screening ska beslutas på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde på torsdag.

Redan 2003 rekommenderade EU screening av tjock- och ändtarmscancer. Elva år senar kom Socialstyrelsen med en liknande rekommendation.
För ett år sedan presenterade Regionalt Cancercentrum, RCC, i samverkan med Socialstyrelsen en slutrapport om att införa screening i år för åldersklasserna 60-74 år.
Provet görs med ett avföringstest och är ganska enkelt att ta.

Drygt två tredjedelar av de som erbjuds testet skickar in sina svar.
Av de som testar positivt och därmed erbjuds koloskopi genom nio av tio personer undersökningen.

Vid cirka en tredjedel av koloskopierna upptäcks förändringar som antingen avlägsnas, eller som det tas provbitar från för patologisk analys.
Genom att avlägsna polyper förhindras man att de utvecklas till cancer.
Med den föreslagna screeningen av kolokteralcancer räknar man med att cirka 300 personer årligen i Sverige slipper dö i förtid i cancerformen.
För Skåne betyder det ungefär 50 personer per år. Screeningen leder även till att cancer hittas tidigare och därmed blir enklare att operera bort.
På sikt minskar även behovet av onkologisk behandling av kolorektalcancer.

För att möta det ökade behovet av screening behövs fler endoskopister. Det är redan kö till koloskopier i dag.
I Region Skåne utförs i dag koloskopier av kirurger, specialistsjuksköterskor och gastroenterologer.
Blekinge Tekniska högskola startar under vårterminen 2020 en endoskopiutbildning för att utbilda fler sjuksköterskor.
– Det är angeläget att även sjuksköterskor från Region Skåne deltar i den utbildningen, menar regionrådet Gilbert Tribo (L) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Screening av kolorektalcancer kräver ökade resurser till i första hand koloskopi. Under de första 7-8 åren överstiger kostnaden de minskade kostnaderna för sjukvård.

Från åttonde året kommer programmet att täcka sina egna kostnader genom minskade sjukvårdskostnader och från nionde året minskar sjukvårdskostnaderna för kolokteralcancer med en summa som är dubbelt så hög som screeningskostnaden per år.
Region Skåne finansierar förberedelse av screeningstarten under 2020 med 800 000 kronor under 2019.