Fredsälskande kvinnor ska lyftas fram

broby Kvinnliga fredsälskare som hamnat i skymundan ska nu komma fram i strålkastarljuset.

Föreläsningar

x Måndag den 11 februari – Ingela Lind berättar om Bloomsbury och fred.
x Måndag den 18 februari – Marika Wachtmeister berättar om 1900-talets fredsivrande kvinnor, Ellen Key och Fogelstadskvinnorna.
x Måndag den 25 februari – Margareth Wijk berättar om Simone de Beauvoir, Bertha Suttner och Simone Weil.
x Måndag den 4 mars – Magdalena Beck, Birgitta Eriksson och Jürgen Lindemann berättar om 4 svenska kvinnor som kämpat för fred.

ABF Skåne Nordost och ABF Skåne startar den 11 februari en föreläsningsserie om kvinnliga fredsälskare i historien.
Idén kommer från Marika Wachtmeister.

Under fyra måndagsföreläsningar i februari och mars ska författarna Ingela Lind, Margareth Wijk, Marika Wachtmeister, Magdalena Beck, Birgitta Eriksson och Jürgen Lindemann presentera kvinnliga fredsälskare.
Detta sker på Kulturhuset Vita skolan Broby den 11, 18 och 25 februari och den 4 mars klockan 19.00.

De kvinnor som, med utmanande tankesätt och livsval, på olika sätt vigde sina liv åt att främja en fredligare samhällsutveckling ska nu uppmärksammas.

I samband med föreläsningarna kommer nätverket Sticka för fred visa upp sitt arbete och du som vill kan få prova på att stoppa fredsduvor alternativt få lära dig hur cirkelstickning fungerar.

Föreläsningar

x Måndag den 11 februari – Ingela Lind berättar om Bloomsbury och fred.
x Måndag den 18 februari – Marika Wachtmeister berättar om 1900-talets fredsivrande kvinnor, Ellen Key och Fogelstadskvinnorna.
x Måndag den 25 februari – Margareth Wijk berättar om Simone de Beauvoir, Bertha Suttner och Simone Weil.
x Måndag den 4 mars – Magdalena Beck, Birgitta Eriksson och Jürgen Lindemann berättar om 4 svenska kvinnor som kämpat för fred.