Nu blir p-automaterna i Hässleholm kontantlösa. Foto: Arkiv

Mynt och biljetter snart ett minne blott

hässleholm December 2018 tog tekniska nämnden beslut att uppgradera p-automaterna i kommunen och att behålla mynt, kort och biljett.
Men nu har nya nämnden rivit upp det beslutet.

Vid beslutet i december fanns tre alternativ för att uppgradera kommunens parkeringsautomater; en helt ny betalautomat till en kostnad av 65 000 per automat, en uppgradering av befintlig för att behålla mynt, kort och pappersbiljett 32 000 kr/automat samt en digital uppgradering (touch) där mynt och biljetter försvinner men swish-betalning tillkommer, kostnad 29 000 per automat.
Då beslutades om alternativet där kommunen skulle behålla möjligheten att betala med mynt och erhålla biljett.
Men på tisdagen beslutade tekniska nämndens arbetsutskott att riva upp det beslutet till förmån för det ovan nämnda tredje alternativet, det digitala ”touch”.

Det alternativet innebär att framsidan på automaten byts ut till digitalt. Då finns större möjligheter att visa information, bildspel eller film. Swish blir en betalningsmöjlighet. Mynt eller biljetter kommer inte att kunna användas respektive finnas.
Enligt tekniska förvaltningen finns det flera fördelar med dessa biljettlösa automater.
Dels blir miljöpåverkan mindre med mindre nedskräpning, lägre underhållskostnad då man slipper köra ut och byta biljettrullar eller tömma automaterna på mynt, mindre slitage på automaterna samt mindre vandalisering på grund av inbrottsförsök.
Benny Petersson (S) reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande på avslag. Ulf Berggren (SD) avstod från att delta i beslutet.

Tekniska nämndens arbetsutskott ska nu föreslå kommunstyrelse att avsätta 800 000 kronor för uppgradering av 25 parkeringsautomater.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...