Kulturbudgeten antogs under protester från olika kulturaktörer i Skåne häromdagen. Besparingarna omfattar cirka 20 miljoner. Foto: TT

Protesterna hjälpte inte mot kulturbudget

Skåne Den skånska kulturprotesten med 4 000 namnunderskrifter mot nedskärningarna hjälpte inte. Regionens omdiskuterade budget har antagits av kulturnämnden.

När budgeten skulle tas häromdagen hade kulturarbetare från hela Skåne samlats för att protesterna mot att 8,5 miljoner kronor försvinner från utvecklingsbidrag som kan sökas av fria grupper och till teateruppsättningar, festivaler och utställningar.
11,5 miljoner tas från potten för särskilda satsningar som till bland annat film och nationella minoriteter.
Årets budget omfattar besparingar på totalt 20 miljoner.
En enig allians protester från den rödgröna oppositionen där SD avstod från att delta i omröstningen.

Den antagna budgeten omsluter drygt en halv miljard kronor varav nästan 200 miljoner är statliga pengar.
Merparten av kulturnämndens budget fördelas i form av verksamhetsbidrag till cirka 80 verksamheter runtom i Skåne.
– För oss i Alliansen så är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för att göra konst och kultur tillgängligt för alla. Vi anser fortfarande att vi har stora möjligheter att genomföra detta men vi behöver göra en genomlysning av bidragsstrukturen. I det arbetet så kommer barn och ungas tillgång till konst och kultur vara prioriterad men även stad och land-perspektivet. Alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, säger Magnus Lunderquist (KD), ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Kulturnämnden kommer att använda 2019 för att genomlysa och se över bidragsstrukturen och villkoren för bidrag. Fokus ligger på att stärka tillgängligheten till konst och kultur där barn och unga ska prioriteras.
I år ska kulturförvaltningen titta närmare på stad-landperspektivet.
Förvaltningen får i uppdrag att fördjupa analysen utifrån de förutsättningar som kommunerna verkar i och återkomma med förslag på insatser och eventuella prioriteringar inför nästa års budget.
Arbetet och insatserna ska ske i samverkan med de skånska kommunerna, föreningar och organisationer, professionella kulturutövare samt universitet och högskola.

– Vår målsättning är att skånskt kulturliv också fortsättningsvis ska kännetecknas av nytänkande och mångfald. I Skånes kulturella infrastruktur ska det finnas utrymme för både bredd och spets. Här ska de stora institutionerna såväl som de små kulturaktörerna ges goda förutsättningar att verka, säger Cristina Glad (L) förste vice ordförande i den nytillträdda kulturnämnden.

Nu görs uppehåll i utlysningar av utvecklingsbidrag 2019.
De som beviljas verksamhetsbidrag ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets, det ska vara geografiskt spritt över hela Skåne och representera olika konst- och kulturformer.
Teater, dans och musik tar större delen av verksamhetsbidraget med 228 miljoner kronor. Kulturarv får 71 miljoner, folkbildning 30 miljoner samt bildkonst, fotografi, arkitektur och form och design tilldelas 26 miljoner. Nationella minoriteter får 200 000 kronor. V reserverade sig mot den beslutade internbudgeten.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...