Hbtq-personer har ringt till kvinnojouren om hjälp.Arkivbild

Förvillad kyrka som ordnar pride

Enligt artikel i NSk den 15/2 avser Hässleholms församling framföra ett pride-evenemang i juni i staden. Det kärleksbudskap som förs fram vid dylika arrangemang är förvänt och obibliskt – totalt ovärdigt en kristen församling. Man vill hänvisa till 1 Kor 13, som en underrubrik i artikeln och i texten antyds, så avses där den kärlek, som är störst av allt Guds kärlek till människan. Men inte för att människor ska ägna sig åt sådant som strider mot hans skapelseintention: Till man och kvinna skapade han dem. Inte till två män resp. två kvinnor.

Jesu apostel Paulus beskriver homosexuellt samliv som en förnedring av kroppen och något Gud överlämnar människor till, när de dyrkar det skapade istället för Skaparen (Rom 1:21 – 27).
Även i Gamla testamentet fördöms sådant samliv. Gud sade till Mose:” Du ska inte ligga med en man så som man ligger med en kvinna.
Det är avskyvärt, 3 Mos 18:22 och det var dödsstraff för homosexuell handling i gamla Israel. 1 Mos 19 kap visar hur homosexuell synd förekom i Sodom.

Lot, som trodde på Gud och hans hustru och döttrar, fick brådstörtat lämna staden innan den blev ödelagd genom eld.
Guds ord ska förkunnas i en kristen församling och människor visas till. Inte till sådant liv, som strider emot Guds bud. Det för bort från sanningen.

Ingen människa är född med homosexuell läggning skrev en finsk psykiatriprofessor. Den är på något sätt förvärvad genom miljöpåverkan eller genom avsaknad av t.ex. pojkars kontakt med fadern under uppväxten har ansetts som möjlig orsak. Pride-arrangemangens propaganda och förskönande av sådan livsstil kan ha sin inverkan.
Det är inte i enlighet med kristen kärlek att befästa människor i en livsstil, som strider mot Guds ord och bud utan avråda och varna för sådan. Exempel finns på personer, som när de blivit omvända till kristen tro, har då lämnat homosexuellt liv och kunnat ingå i ett lyckligt heterosexuellt äktenskap.

Att församlingen vill samverka med RFSL i tillställningen är svårförståeligt – en organisation, som i likhet med RFSU verkat i decennier för lösaktigt liv bland annat i skolans undervisning. Frukterna av detta kan nu avläsas i skilsmässostatistik och hem med konflikter, som gett många barn en orolig uppväxt.
Detta har i sin tur medfört att skolan har svårt med ordningen i klassrummen för att upprätthålla lugn undervisningsmiljö.

Assar Björkvald

Läs mer:

Dagens fråga

Tränar du regelbundet på gym?

Loading ... Loading ...