Lars Braw blev 98 år. Foto: Håkan Jacobsson

Tidningsmannen Lars Braw död

Tidningsmannen Lars Braw, tidigare redaktionschef på Skånska Dagbladet och sedermera Kvällsposten, har avlidit, 98 år gammal.
Han växte upp i glasbruksorten Kosta och blev tidigt en ivrig tidningsläsare.
1939 gick han ut läroverket i Växjö och samma år började han sin bana som journalist på Växjöbladet. Han kom sedan att arbeta på flera olika tidningar, på olika håll i landet, innan han 1950 hamnade längst ner i söder, för att bli redaktionschef på Skånska Dagbladet. Med sig till Skåne hade han hustrun Kaj, även hon journalist. Malmö kom att bli platsen där de rotade sig.
Lars Braw berättade om sitt liv i en tidningsintervju i höstas. Den gjordes inför 30-årsjubileet för Läkarbanken, som bildades på hans initiativ. Han tog det efter att under sina reportageresor i Afrika ha upplevt hur svårt det på många håll var för landsbygdens befolkning att få medicinsk vård och annan hjälp.
Genom Läkarbanken har hundratals läkare, tandläkare, sjuksköterskor och annan personal skickats till behövande områden.
För den insatsen promoverades Lars Braw 1994 till medicine hedersdoktor vid Lunds universitet, något som gladde honom mycket.
Vid Läkarbankens 30-årsjubileum i oktober orkade han inte själv närvara, utan representerades då av dottern och journalistkollegan Monica.
Lars Braw efterlämnar barn, barnbarn och barnbarnsbarn.