Det blir förlängd yttrandetid för Björklundaplanen. Foto: Kristina Höjendal/Arkiv

Bara glöm Björklunda

Bästa Politiker! Låt oss undvika ett nytt Dryport. Beslut tar man utifrån fakta, har man ingen fakta så får man söka detta.
Att ta beslut om detaljplan i ett område där markarbetenas kostnad är totalt orimliga torde vara tjänstefel. Det beskrivs om fyllnadsgrus i storlek 9 miljoner kronor, det är inte beskrivet kostnad för bortforsling av matjord.

Grundvattnet är högt och ligger tidvis i höjd med gräset. All schaktning kommer att behövas torrläggas med pump. Var pumpas vattnet? Vilken kostnad medför detta?
Widmark ger en beskrivning av 50 lastbilslass om dagen i 300 dagar. Vem gräver och lastar detta och till vilken kostnad? Det beskrivs en summa på 50 miljoner kronor i markberedning, tror personligen att denna summan är i underkant men vi utgår från att den är sann. Utöver detta så kommer kostnad för vatten och avlopp, el, fiber, asfalt med mera. Finns det en kalkyl på projektet? Jag delar Björn Widmarks åsikt. Lägg ner Björklunda och bygg där marken är lämplig.

Åhus fältet är i stort sett enbart grus. Bästa tänkbara för byggnation. Gör om gör rätt och betänk att skolan skall spara dryga 40 miljoner.

SBO

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...