Svenska IS-anhängare

Nu måste väl rimligen alla våra partier i riksdagen samt regeringen ta beslutet att Sverige inte skall välkomna dessa tillbaka till Sverige för omhändertagande och anpassning till ett civilt samhälle.

Dessa personer har aktivt och frivilligt valt att ansluta sig till denna verksamhet som bedrivits i bland annat Syrien.
Väl där har de mördat och avrättat såväl män, kvinnor och barn på ett fruktansvärt sätt.
Kostnaden per person om dessa skall anpassas och omhändertas samt inte minst bevakas uppgår till cirka fem miljoner kronor.

Det åtgår sex eller åtta säpoagenter för bevakning dygnet runt, samt kostnader för bostad och bidrag i allehanda former.
Detta innebär för drygt 150 personer att årskostnaden närmar sig en miljard kronor årligen som vi medborgare i Sverige kunde haft nytta av i omsorgen, sjukvården och äldrevården.
Jag är övertygad om att denna min åsikt delas av i princip varje person i vårt land.

Börje Hofvander

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...