Bygg på fastare mark

Björklundaprojektet som det beskrivs i tidningen 2019-02-27 är ännu en av många landskapsomvandlingar, fel ur naturskydds- och miljösynpunkt.
Det är bra, att människor erbjuds möjlighet att bo utanför staden, men nog finns det väl fastare mark att bygga på.
Modeordet ”förtätning” har man bortsett från, kanske bra, men priset för denna galenskap är enormt.

Markarrendatorn vill inte ha det och vad anser länsstyrelsen.
Även om man formellt har möjlighet att genomföra något, så måste man inte.

Svenne Hermodsson, Vinslöv

Läs mer:

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...