Foto: Anders Wiklund / TT

Delar ut dubbelt Nobelpris – utan Horace

Nobelpriset Det blir inte ett Nobelpris som delas ut i år. Det blir två.
Och Horace Engdahl kommer inte att vara med och välja någon av vinnarna.

Stormvågorna efter debaclet i Svenska Akademien har ännu inte lagt sig men nu står det trots allt klart att Nobelpriset i litteratur kommer att delas ut i år, och då för såväl 2018 som 2019. Det framgår av ett pressmeddelande som Nobelstiftelsen skickade ut under tisdagen.
”Nobelstiftelsens styrelse anser att de åtgärder som Svenska Akademien vidtagit och avser vidta skapar goda möjligheter att återupprätta akademiens förtroende som prisutdelande institution”, skriver man.

Som exempel anger man att man gjort det möjligt för ledamöter att avgå, att stadgarna förtydligats och att flera nya ledamöter valts in, liksom att ledamöter som är föremål för jävs- och brottsutredningar inte längre är med. För att öka förtroendet för Nobelpriset i litteratur har man även organiserat om Nobelkommittén så att fem oberoende externa ledamöter kommer vara med och välja Nobelpristagare.

Sammansättningen på kommittén kommer också ändras så att ingen av de ledamöter som varit förknippade med striden i akademen sitter kvar. Det torde innebära att Horace Engdahl inte längre kommer att vara med och välja Nobelpristagare för 2018 och 2019.

Organisationen har förtydligats och akademien avser tillämpa en större öppenhet rörande exempelvis sin ekonomi, skriver Nobelstiftelsen.
”Med de reformer som genomförts och planeras har Svenska Akademien möjligheten inte bara att kunna lägga det gångna året bakom sig utan också att bli en bättre fungerande organisation framöver.”