En ansvarsfull svensk migrationspolitik krävs

Sverige får inte än en gång tappa kontrollen över migrationspolitiken.
Inte minst eftersom vi redan har en väldig uppgift i att integrera de flera hundra tusen människor som redan har kommit till vårt land det senaste decenniet.
Den uppgiften blir bara möjlig att lösa med en stram och hållbar migrationspolitik under lång tid framöver.

Genom regeringens och stödpartiernas januariöverenskommelse har nu förutsättningarna för bra lösningar försämrats ytterligare.
En parlamentarisk kommitté är visserligen en av punkterna i överenskommelsen, men migrationsminister Morgan Johansson aviserar redan nu att det ska bli en smal och ambitionslös utredning som bara tar sig an ett fåtal frågor. Vi moderater vill ta ansvar för att Sverige hittar tillbaka till en långsiktigt hållbar politik.

Men vi vill inte medverka i en charad som mest syftar till att hantera S, MP, C och L inneboende spänningar av januariöverenskommelsen.
Regeringen måste därför ge den parlamentariska utredningen direktiv som tar de svåra frågorna på allvar.
Då kommer vi med full kraft delta men det kräver att ambitionen verkligen är att långsiktigt lösa problem.

Följande frågor måste då ligga på bordet:
1. Återvändandefrågorna.
Tiotusentals personer vistas i dag illegalt i Sverige och lever i ett växande skuggsamhälle. Bara i år och nästa år beräknas Migrationsverket överlämna över 20 000 fall till Polismyndigheten. Den utvecklingen måste stoppas.

Ett fungerande återvändande är helt avgörande för den svenska migrationspolitikens långsiktiga trovärdighet.
2. Uppvärdera medborgarskapet.
Det behövs ny lagstiftning för det svenska medborgarskapet, som motsvarar det som gäller i jämförbara länder och som bidrar till bra integration.
Det handlar om att ställa krav och förlängda tider för att kunna bli svensk medborgare.
3. Familjeåterförening. Till följd av januariöverenskommelsen går nu regeringen på egen hand i en mer generös riktning för familjeåterförening. Budskapet till omvärlden blir att Sverige återgår till en generösare migrationspolitik.
4. Kvalificering in i välfärden.

De som kommer till Sverige bör i högre grad stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner, i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare.
Det är både rimligt och rättvist.

En ansvarsfull svensk migrationspolitik är en ödesfråga som behöver politisk lösning.
Men då krävs betydligt högre ambitioner än de som regeringen hittills presenterat.

Maria Malmer Stenergard (M), Riksdagsledamot Norra och Östra Skåne, Ordförande Socialförsäkringsutskottet, Migrationspolitisk talesperson
Lars Johnsson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...