Jennie Nilsson, ny landsbygdsminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Löften om stärkt lantbruk i överenskommelsen

På landet Januariöverenskommelsen innehöll löften om en stärkt lantbrukssektor. Men ännu saknas detaljer kring hur de ska genomföras.

I överenskommelsen mellan socialdemokraterna, miljöpartiet, centern och liberalerna finns en punkt som handlar om att ”stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket”

Enligt dokumentet handlar det om att stärka likviditeten och konkurrenskraften. Mer detaljerat än så är löftet ännu inte.
Vidare ska insatser genomföras för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk samtidigt som Sverige ska arbeta internationellt för att minska antibiotikaanvändning i djurhållning globalt.

Ett konkret löfte i fyrpartiuppgörelsen är att kött och fisk i framtiden måste ursprungsmärkas på restauranger och i storkök
Högst ansvarig för frågorna om jordbruk och skogsbruk blir den nyutsedda landsbygdsministern Jennie Nilsson. ”Ett av landets viktigaste politikområden”, menade den nya ministern när hon presenterades av Stefan Löfven.
Jennie Nilsson har suttit i riksdagen i 12 år och har tidigare varit kommunalråd i Hylte.
I riksdagen har hennes tidigare arbete främst handlat om näringspolitik. Hon har suttit i näringsutskottet i sex år. I näringsutskottet har hon också varit ordförande.

Innan hon blev politiker på heltid arbetade hon som vårdbiträde. Hon är född år 1972, är bosatt i Halmstad och har två barn.