Befolkningstillväxt och galopperande utsläpp, nog finns det fog för panik anser skribenten som instämmer i Greta Thunbergs kamp. Foto: TT/arkiv

Nu behövs lite sund panik, tack!

Det sprids nu en, i vissa delar, berättigad oro för att politiken inte har någon långsiktig plan för hantering av befolkningsökning från 10 till 11 miljoner – i Sverige.
Men före detta Sovjetunionen prövade ju det här med 5-årsplaner, och de flesta som levt ett tag betackar sig nog för resultatet av sådana där planer.
Det som är berättigat är däremot en politik som hejdar befolkningsökningen.
Men knappast just i Sverige, utan i världen som helhet.
Medan Sverige beräknas öka sin folkmängd med en miljon människor till 2028, så kommer hela världens folkmängd under samma tid att öka med 1 000 (!) miljoner människor.

Och alla dessa har rättmätiga önskningar om att uppnå vår genomsnittliga konsumtionsnivå och därmed belastning på naturen. Och varför skulle vi nu behöva bekymra oss för befolkningsökningen utanför landets gränser?
Just därför att de allt överskuggande problem som politiken står inför (orättvis fördelning mellan jordens folk, ökande utsläpp av växthusgaser, accelererande förlust av biologisk mångfald, uttunning av ozonlagret, försurning och utsläpp av kväve och fosfor till haven, miljögifter som sprids från den mest till den minst konsumerande delen av världen), inte gör halt vid landets gränser.
Om alla skulle leva som medelsvensken beräknades det år 2014 att det skulle krävas resurser motsvarande 3,7 jordklot. När en ny beräkning av vår livsstil gjordes 2016 hade vår konsumtionsökning medfört att det krävdes 4,2 jordklot.

Den ekologiska skuldens dag är den dag på året då världens befolkning förbrukat de resurser som kan nybildas varje år. Den dagen inträffar allt tidigare på året: 1970 28 december, 1990 12 oktober, 2010 5 augusti, och 2018 första augusti. Att sticka huvudet i sanden är som att kissa på sig, lite varmt och skönt ett tag, sedan kommer rena helvetet.

Nej, det är bara att instämma med Greta Thunberg, nu behövs lite panik hos oss alla, inte minst bland politiker som blundar för de sanningar de borde kunna förmå sig till att se i vitögat!

Crister Albinsson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...