Ingemar Henningsson, EU-rådgivare på HIR Skåne. Foto: Jakob Hydén

Rådgivare tror på 2019

På landet Goda förhoppningar för 2019 – men en viss oro inför brexit och den nya CAP-perioden som ska starta 2021. Så sammanfattar HIR Skånes EU-rådgivare Ingemar Henningsson läget när det gäller lantbrukets EU-stöd.

De försenade utbetalningarna av EU-stöd till svenska lantbrukare har varit en följetong sedan ett par år tillbaka.

Men under 2018 verkar Jordbruksverket har fått ordning på sina IT-system, vilket gör Ingemar Henningsson försiktigt optimistisk inför 2019.
– Det har börjat att hända saker med utbetalningarna och de har fått snurr på det. Det som fungerar allra sämst är betesmarksstödet, säger Ingemar Henningsson.

Han förklarar att varje skifte som är betesmark är indelat i block. Det är dock inte ovanligt att de bedöms olika av olika kontrollanter.
– Blocken har en benägenhet att förändra sig för varje gång en kontrollant kommer ut och tittar. Ibland är det för mycket buskar, ibland för mycket träd, ibland ska det delas på mitten för där är en stenmur. Ursprungsblocket försvinner och det kommer in ett annat block i stället som ser annorlunda ut i storlek och då får man starta om från början igen. Det komplicerar något fruktansvärt när det gäller utbetalningar, säger Ingemar Henningson.
Han berättar att många av hans kunder blir uppgivna över ändringarna.
– Framförallt tappar man greppet om hur mycket stöd man fått ut och mycket man har kvar. Det kan vara pengar ända sedan 2015.
– Men jag tror att de får ihop systemen för 2019. Klarade de 2018, klarar de 2019. Men i en ny CAP-period är jag jätteorolig för att de behöver bygga om systemen igen och att det blir problem då. Det säger ju Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket, också.

I och med Storbritanniens uttåg ur EU försvinner en stor nettogivare vilket för med sig att EU:s jordbruksbudget måste göras om. Bland annat har det diskuterats att man kommer att införa ett stödtak på 60 000 euro eller 100 000 euro, något som kommer att påverka många lantbruk i Sverige.
– Multiplicera 100 000 euro med 10 så blir det ungefär 1 miljon kronor. Det är jättemånga gårdar som får det. Jag har ungefär 100 gårdar och det är väl 20 av dem som får över 1 miljon kronor i stöd. Men generellt har jag hört siffran 10 procent som det kan gälla. Och blir taket på 60 000 euro blir det betydligt fler, säger Ingemar Henningsson.

En normal gård har i dagsläget ungefär 2 000 kronor per hektar i stöd. Med ett tak på 60 000 euro berörs i så fall gårdar på 300 hektar och över, vilket många har.
Vad tycker du att svenska politiker ska trycka på?
– Framförallt måste vi berätta för EU att alla länder är lite annorlunda. Vi har våra betesmarker med träd och buskar. Så ser det inte ut längre ner i Europa i Holland eller Frankrike. Där finns inte såna betesmarker. Marker med träd kallas skog, ingen skog är betesmark.
Vad gäller det att tänka på för 2019?
– Sista ansökningsdag är 11 april. Du har möjlighet att förändra din ansökan fram till 15 juni, det är en lördag i år så den flyttas det till den 17:e, om det nu inte blir den gröda man tänkt att så på skiftet.

11 april – ett datum att hålla i minnet
Den 11 april är sista dag för SAM-ansökan.
För att få gårdsstöd ska du ha minst 4 hektar jordbruksmark och stödrätter för minst 4 hektar senast den 11 april. Om du har stödrätter för mindre än 4 hektar, är 11 april sista dag att ta emot stödrätter från någon annan för att du ska få gårdsstöd för 2019 utan avdrag.
11 april är även sista dag att söka stödrätter ur den nationella reserven utan avdrag.
Och för att söka utbetalning för miljöersättning för hotade husdjursraser.
Om du söker någon av ersättningarna för ekologisk produktion är den 11 april sista dag att anmäla din produktion till det företag som ska certifiera din produktion.
Det är också sista dag att ange minst 1 produktionsplatsnummer för alla stöd och ersättningar där det behövs.
Om ett aktiebolag, handelsbolag eller annan juridisk person söker stödet till unga jordbrukare måste du skicka in underlag som visar hur ägandet är fördelat. Underlagen ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 11 april. Först när länsstyrelsen har fått underlagen räknas det som att din ansökan har kommit in.
Om du i år söker ett åtagande för utökad klövhälsovård för mjölkkor måste du ha minst en mjölkko från och med den 11 april och resten av året som åtagandet gäller.
Om du söker eller har ett åtagande för hotade husdjursraser ska besättningen vara ansluten till de härstamningskontroller som gäller för den eller de raser du söker ersättning för.
Om du odlar hampa ska du meddela länsstyrelsen senast den 11 april vilka skiften som du sår med vilken sort och hur mycket utsäde du använder.
Källa: www.sjv.se