Unga har en bild av många vårdyrken som slitsamma, otacksamma och dåligt betalda. Men så är det inte, menar region Skåne, som nu ska attrahera unga att söka sig till vårdyrken.

Regionen behöver anställa 27 000

Skåne Det är stor brist på arbetskraft i vården. Region Skåne räknar med att behöva anställa 27 000 nya medarbetare de kommande tio år.
Det ska mötas med att locka unga att satsa på jobb i vården.

– Det är ingen lätt uppgift, konstaterar Pontus Lindberg (M) ordförande i regionens personalnämnd.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har spontanintervjuat unga personers uppfattning om vårdsektorn.
– De flesta har en positiv bild. Här finns meningsfulla, roliga och spännande jobb med goda framtidsutsikter, säger Pontus Lindberg.
Det finns också en bild av vårdens jobb som slitsamma, otacksamma och magert betalda.

– En del av den bilden är nog berättigad, men det här är ett arbete som man jobbar med människor i, vilket är väldigt kul och stimulerande. Jag kan nog tycka att bilden av vården är lite väl mörk, kommenterar Pontus Lindberg.
Och beträffande lönen så är den utifrån den enskildes syn, aldrig tillräckligt bra enligt Pontus Lindberg.
– I Skåne står vi oss jämförelsevis rätt bra i lönekonkurrensen, tycker han.
Nu ska Region Skåne på allvar ta itu med rekryteringen av framtida medarbetare och då går man ner på grundskolenivå.

Personalnämnden aviserar att det behövs pengar till att genomföra satsningar som arbetsmarknadskunskap i skolan, deltagande på gymnasiemässor, arrangerande av vårdmässor och erbjudande och planering av pro för ungdomar i årskurs åtta och nio.
– Det blir allt viktigare att tidigt attrahera barn och unga genom att beskriva vad olika yrken innebär, vilken kompetens och utbildning som krävs, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka utvecklingsmöjligheter som erbjuds i respektive yrke, förklarar Pontus Lindberg.

En plan för gemensamma insatser behöver arbetas fram.
När det gäller ungas uppfattningar om lön och karriärmöjligheter för ekonomer, ingenjörer och läkare stämmer dessa ganska väl med hur det ser ut.
– Men när det handlar om skola och vård tror man att lönerna är lägre än vad de är, framförallt när det gäller sjuksköterskors och tandläkares löner. Där kan man dra slutsatsen att välfärdens arbetsgivare inte lyckats så bra med att berätta om vilka lönenivåer man har i vårdsektorn, säger Pontus Lindberg.
Läkare är det yrke som anses viktigast och mest betydelsefullt av alla yrken. Yrket anses också ha de tryggaste anställningsvillkoren med bra lön och hög status. Även sjuksköterskor rankas som betydelsefullt liksom undersköterska, fast det sistnämnda mindre roligt och utvecklande.

Nu finns förslag till gemensamma lösningar på satsningar som bör göras för att locka fler till vårdyrkena.
Ärendet behandlas vid personalnämndens kommande sammanträde.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...