Kvinnor har ännu inte samma rättigheter

”Efter bara några månader började han kalla mig väldigt elaka saker, efter det började han slå sönder mina saker, allt från tavlor till TV och mobiler, sen började han knuffa och till sist slå”

Unizon: ”Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem! Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Varje dag begås runt 100 våldtäkter. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. Över hela världen är mäns våld ett hinder för kvinnor och barns mänskliga rättigheter.”

BRÅ uppskattar att cirka 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relation aldrig polisanmäls. Varje år mördas omkring 17 kvinnor i Sverige av en man de har eller haft en nära relation med. Mörkertalet kan vi bara gissa.
Våld mot kvinnor har många former, i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, människohandel, sexuellt våld i krig och mord och är en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen! Var tredje kvinna i världen utsätts någon gång under sin livstid för våld. Att exempelvis köpa sig tillgång till en annan människas kropp, vare sig det görs på gatan, på Internet eller i något annat sammanhang, handlar om att utnyttja någon som befinner sig i ett maktunderläge eller en beroendeställning. Ett maktunderläge kan vara kopplat till maktordningar baserade på kön, etnicitet, sexualitet och klass. Så länge vi behöver fira internationella kvinnodagen, betyder det att kvinnor inte har samma rättigheter som män varför det ultimata målet måste vara jämställdhet, så att vi inte längre behöver en sådan här dag! Alla är vinnare i ett jämställt samhälle, fritt från våld och i den bästa av världar är årets alla 365 dagar internationella kvinnodagar, och mansdagar!
Varje människa kan göra skillnad, men tillsammans kan vi skapa varaktig och hållbar förändring!

Ruth Brunner
• Ordförande Frida Kvinnojour
• Medlem HLM Inner Wheel Club
• Medlem HLM Zonta Club

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...