Dags att sänka arbetstiden

Sänkt arbetstid ger friskare personal. När sextimmarsdag prövades på Svartedalens äldreboende i Göteborg sjönk sjukskrivningstalen och personalen upplevde i högre grad att de hade god hälsa, var pigga och lugna.

En arbetstidsförkortning ska täckas upp av nyanställningar, inte av att personalen ska springa ännu snabbare på kortare tid. fler anställda ger lägre arbetslöshet, med sex timmars arbetsdag kan man dela på jobben istället för att några skall jobba ihjäl sig medan andra tvingas sitta hemma utan att ha ett jobb att gå till. Det saknas verkligen inte heller pengar i vårtsamhälle, Sverige är rikare än någonsin. Problemet är att pengarna ligger i fel fickor. För att ta ett av otaliga sifferexempel, är tre män i Sverige rikare än 60 procent av befolkningen tillsammans. Det måste till en omfördelning av rikedomarna i vårt land och det borde nu vara arbetarklassens tur att få det bättre.

Det är ju de som skapat rikedomarna till de rika i detta landet.

Sven-Erik Wallenius

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...