Kameraövervaka klassrummen

Vi har stor lärarbrist i våra skolor, stora klasser med många elever. Från flera håll får vi höra att det är någon eller några elever som stör ordningen i klassrummen, vilket drabbar i stort sett alla elever.
Om läraren säger till på skarpen och i vissa fall skickar ut eleven från rummet, kan hen riskera att bli anmäld och dömd eftersom eleven går hem till föräldrarna och säger att läraren varit dum.
I dag är det inte många föräldrar som säger ” då har du säkert gjort något som gör att du förtjänar detta straff”, utan istället ”så får hen inte göra detta skall vi anmäla”.

Det måste vara mycket svårt att vara lärare idag, ord står mot ord, det är väl därför det är lärarbrist. Detta borde gå att lösa genom att ha kameraövervakning på lektionerna i de skolor där problemen finns. Har det varit problemfria lektioner så kan någon eller några ur elevrådet tillsammans med läraren efter dagens slut, eller en gång i veckan radera inspelat material.
Det är bara det inspelade då det varit stökigt som sparas, visas för föräldrarna, rektor och eventuellt i domstol. Det ger även underlag för att se vilka elever som varit frånvarande, giltigt eller bara uteblir, med andra ord skolkar.
Det måste väl vara i allas intresse, ingen kan väl motsäga sig detta.
Ordning i klassrummet, och läraren kan utföra det hen är utbildad till, nämligen utbilda våra ungdomar så de kan lämna skolan med godkända betyg.

Bengan

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...