Kvinnokränkare får sitt straff förkortat

Östra Göinge/Osby Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det inte går att bevisa att mannen våldtog kvinnan.
Därför förkortas hans fängelsestraff.

I början av januari dömde tingsrätten i Kristianstad en man i 30-årsåldern, hemmahörande i Östra Göinge, till fängelse i tre år och tio månader.
Bland annat dömdes han för att under flera år ha misshandlat kvinnan vid upprepade tillfällen, hotat henne samt utsatt henne för en våldtäkt.

Tingsrättens dom överklagades av båda parterna. Åklagaren menade att mannen skulle dömas till ett längre fängelsestraff medan mannen ville se en mildare dom.
Hovrätten delar tingsrättens bedömning av att kvinnan framstår som trovärdig och tillförlitlig. De konstaterar vidare att hon lämnat en sammanhängande berättelse även om händelsen gällande åtalspunkten våldtäkt.

Mannen har i sin tur gjort gällande att kvinnans beskrivning av våldtäktstillfället är riktig, men menar att han inte tvingat kvinnan till någonting hon inte velat.
Hovrätten konstaterar i sin dom att det därför krävs någon form av övrig bevisning som stödjer kvinnans berättelse för att ge en fällande dom.

Rätten anser att sådan bevisning inte finns och väljer därför att ogilla åtalspunkten eftersom det inte anses vara ställt utom rimligt tvivel att mannen med uppsåt tvingat henne till sex mot hennes vilja.
Hovrätten väljer således även att ändra påföljden från fängelse i tre år och tio månader till fängelse i två år och nio månader.
Dessutom sänks skadeståndet mannen ska betala till kvinnan från cirka 300 000 kronor till cirka 170 000 kronor.
I övrigt fastställer hovrätten tingsrättens dom. Mannen döms därför för grov misshandel, misshandel, grov kvinnofridskränkning och skadegörelse.

Mannen misshandlade, kränkte och hotade kvinnan under en längre tid vilket enligt tingsrättens dom hade en ”nedbrytande effekt” på henne.
Bland annat kastade mannen vid ett tillfälle kokande vatten på henne, vid ett annat klippte han av hennes hår och vid ett tredje tog han strupgrepp på henne.
Dessutom ska deras gemensamma barn ha bevittnat flera av gärningarna.
Händelserna utspelade sig på flera håll i nordöstra Skåne under åren 2014-2018.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...