Göingehem ska inte äga obebyggd mark

ÖSTRA GÖINGE Enligt ett särskilt ägardirektiv ska det kommunala bostadsbolaget Göingehem framöver inte äga eller förvärva obebyggda fastigheter. Istället ska uppgiften att hålla en strategisk markreserv för bostadsbyggande ligga på ägaren, alltså Östra Göinge kommun. Detta enligt ett förslag som klubbats i kommunstyrelsen.

– Det är en principinriktning. I praktiken kommer det inte att få några större konsekvenser, säger Magnus Nilsson (KD), ordförande i Göingehems styrelse.
– Med en öppen och regelbunden dialog med ägaren undanröjer man alla eventuella motsättningar.
Göingehem äger i dag två obebyggda markområden; ett område i Hanaskog och så Hagen i Broby.

Kring Hagen har det, som Magnus Nilsson uttrycker det, varit lite turbulent. Så turbulent att dåvarande styrelseordföranden Jerker Westdahl (M) avgick efter meningsskiljaktigheter med kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).
– De två områdena (i Broby och Hanaskog) är planlagda för bostäder, säger Magnus Nilsson.
– Vi är inte tvungna att sälja dem på studs.

Vad kommer att hända?
– Det är möjligt att det finns någon annan som vill bygga där.

Och då säljer ni?
– Vi måste ha en diskussion i så fall.

Magnus Nilsson tror inte att det kommer att bli några större nybyggen från Göingehems sida den närmaste tiden.
Höghuset Sigfrids höjd håller på att byggas i Knislinge, men när det är klart lär det enligt Nilsson bli ganska lugnt på nybyggnadsfronten.
– Jag tror det behövs mer fokus på det befintliga beståndet framöver, på att öka standarden och göra våra bostäder ännu mer attraktiva.
I det föreslagna särskilda ägardirektivet ska avkastningskravet sänkas från fem till fyra procent av det egna kapitalet.
– Och man undantar nyproduktion från avkastningskravet. Ägaren har inte Göingehem för att mjölka pengar, utan för att bidra till bostadsbeståndet i våra byar, säger Magnus Nilsson.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...