Skånetrafiken ska titta på möjligheten att ersätta indragna bussar med anropstrafik. – Vi ger också förvaltningen i uppdrag att jobba vidare med en del av de förslag som har kommit från en del kommuner, vilka är mycket bra, säger Carina Zachau (M) , kollektivtrafiknämndens ordförande. Arkivbild.

Sämre busstrafik kan ersättas med taxi

Skåne Kommunerna rasade mot alliansens och SD:s förslag att spara sex miljoner i kollektivtrafiken med flera neddragningar i den skånska busstrafiken. Nu öppnar alliansen för anropstrafik, som ersättning.

Det kritiserade förslaget från kollektivtrafiknämnden skickades på återremiss vid februarisammanträdet, då neddragningarna lyftes ur internbudgeten, som togs i övrigt.
– Vi har fått in svar från kommunerna och många är kritiska och inte intresserade att betala för ersättningstrafik ur sina egna budgetar, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.
På onsdagen sammanträdde kollektivtrafiknämndens beredningsutskott för att gå igenom kommunernas svar och diskutera eventuella förändringar i huvudförslaget.
Alliansen gjorde ett inspel om att undersöka anropstrafik, vilket betyder att de resenärer som drabbas av nedskärningar i busstrafiken får möjlighet att ringa taxi för transport.
Men det kostar pengar, som inte täcks inom den budget för Skånetrafiken, som regionfullmäktige har beslutat.
De sex miljoner som ska sparas i busstrafiken ligger fast.
När kollektivtrafiknämnden ska besluta om den sista pusselbiten i internbudgeten den 29 mars, kommer inga större förändringar att göras.
– Det stämmer. Vi vill gå vidare med att studera anropstrafik och se hur det ska finansieras, kommenterar Lars Hansson.
Nu ska Skånetrafiken försöka blidka kommunerna om fördelen med anropstrafik.

Han erkänner att kommunerna fått för lite tid på sig att respondera på förslaget från Skånetrafiken och den återremitterade delen av förslaget.
– Dialogen måste bli bättre framöver, betonar han.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet skjuter skarpt mot de i princip oförändrade nedskärningarna i busstrafiken.
– Svaren från kommunerna innehåller kraftig kritik mot alliansens nedskärningarna och att de lämnar över ansvaret för planering och finansiering av trafik till kommunerna. Socialdemokraterna yrkade på återremiss av hela internbudgeten för att möjliggöra ett omtag på hela budgeten. Nu presenterar de i stort sett samma förslag till försämringar i busstrafiken som alliansen lägger fram nu, säger Andreas Schönström (S) andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Alliansen lägger också fram ett förslag om att höja priset på månadskortet i de mindre städerna.
– Det blir ytterligare ett hårt slag mot resenärerna. Genom att ta bort liten stadszon så höjs priset med 100 kronor för en periodbiljett i Eslöv, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg, Ystad och Ängelholm, fortsätter Andreas Schönström.
Han betonar att de olika priserna var viktigt för de mindre kommunerna när det nya taxesystemet arbetades fram.
– Nu sviker alliansen de mindre kommunerna, säger han.

Miljöpartiet beskriver förslaget som ”ett svek mot hela Skåne”.
– Tyvärr valde alliansen och SD att bara återremittera vilka linjer som ska drabbas, inte själva besparingen på sex miljoner, som står fast, säger Kami Petersen (MP) ledamot i kollektivtrafiknämnden.
Neddragningarna i busstrafiken berör de södra, mellersta, östra, nordvästra och nordöstra delarna av Skåne. Den norra delen drabbas inte. Göingebygden skonas, dock inte Kristianstad.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du se Eurovision Song Contest i helgen?

Loading ... Loading ...