Säkerhetspolischef Klas Friberg. Foto: Henrik Montgomery / TT

Bredare hotbild mot Sverige än på länge

Inrikes Säkerhetspolisen presenterade under torsdagen sin årsbok för 2018, och det var en rapport som talar om mer hot än tidigare.

Säpo pekar ut tre extremistmiljöer som vill förändra samhällsordningen. Det största hotet ur attentatsperspektiv är den våldsbejakande islamistiska miljön, medan det från såväl vit makt-miljön som den autonoma miljön handlar om systematiskt användande av våld, hot och trakasserier för att uppnå sina mål.
– Vi har en främlingsfientlig och radikalnationalistisk idéströmning som ökar i samhället, där vi ser att vit makt-miljön och lösare främlingsfientliga grupper närmar sig varandra. Det här är en utveckling som Säkerhetspolisen följer noga inom ramen för vårt uppdrag att förhindra brott och skydda demokratin, säger säkerhetspolischef Klas Friberg i ett pressmeddelande.

Sedan IS försvagats bedömer Säpo att den våldsbejakande islamistiska miljön inte kommer att växa i samma takt som under tidigare år, men hotet ligger kvar på samma nivå som för ett par år sedan, ”även om det antagligen är få personer som har för avsikt att utföra attentat i Sverige”, resonerar Säpo i sin årsbok.
Sett till andra nationer bedöms Ryssland, följt av Kina, vara störst hot när det gäller underrättelsearbete i Sverige.
Påverkansaktioner, strategiska uppköp och elektroniska angrepp är metoder som används av andra stater mot Sverige.
– Under senare år har vi sett framför allt Ryssland utveckla en förmåga att aktivt och dolt påverka andra stater, säger Friberg.
Detta skapar enligt Säpo behov av ökad förmåga hos flera myndigheter för att kunna agera mot såväl brottslighet som aktiviteter som sker i lagrummets gråzon.

Sju hot mot Sverige under kommande år:

• Teknikutvecklingen ger ökade förmågor, men myndigheternas säkerhetsskydd har inte ökat i samma takt, vilket ökar sårbarheten för skyddsvärda verksamheter.
• Modern teknik gör det enkelt att bedriva politisk propaganda och framföra hot. Fler kan delta i debatten, men den blir också mer sårbar för manipulation.
• Internationella relationer har blivit mer instabilt i och med USA:s förändrade förmåga och inställning, samtidigt som andra länder försöker flytta fram sina positioner.
• Ryssland fortsätter att använda militära och icke-militära maktmedel och säkerhetspolitiska instrument.
• Kinas position som global supermakt etableras allt mer.
• Terrorhotet mot Sverige från islamistiskt motiverade aktörer ligger på en liknande nivå som för ett år sedan. Antalet attentat i västvärlden har minskat, men samtidigt har Sverige fler våldsbejakande islamister än tidigare.
• En främlingsfientlig och radikalnationalistisk idéströmning har ökat i samhället, främst nätbaserad.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du se Eurovision Song Contest i helgen?

Loading ... Loading ...