Rolf Paimensalo och Patric Åberg.

Medborgarlöfte: Fler poliser och krafttag mot knark

ÖSTRA GÖINGE Krafttag mot narkotikabruk bland unga. Ökade insatser för en säkrare trafikmiljö. Och mer förebyggande arbete för att förhindra inbrott i bostäder.
Det är några av punkterna i samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Östra Göinge kommun.

Polisen och kommunen har utifrån bland annat medborgardialoger identifierat fyra områden som måste prioriteras för att öka tryggheten för invånarna i Östra Göinge.
o Missbruk av narkotika och andra droger bland barn och unga.
o Trygg och säker trafikmiljö.
o Trygghet i medborgarnas livsmiljö.
o Förebygga inbrott i bostäder.
Utifrån dessa fyra punkter har löften till göingarna för 2019 formulerats.

Under 2019 ska polisen samordna två större insatser tillsammans med kommun, skatteverket och tullverket för att minska olaglig försäljning av cigaretter, tobak och droger. Polis och kommun ska komplettera dessa insatser med gemensamma tillsynsbesök.
– Detta är ett stort och växande problem. Samtidigt vet vi att insatser ger resultat, det har vi redan sett. Därför vill vi kraftsamla och göra insatser tillsammans med alla aktörer, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.
– Allmänheten är den bästa polisen. Vi har fått mycket tips som gett resultat från allmänheten både i Östra Göinge och Osby. Dels kan vi lagföra de här personerna, dels kan vi ge dem som har fastnat eller är på väg att fastna i missbruk hjälp, säger kommunpolis Rolf Paimensalo.

Det kommunala bostadsbolaget Göingehem skriver enligt Åberg in i sina hyreskontrakt med näringsidkare att brottsliga gärningar innebär kontraktsbrott.
I klartext innebär det att om en affär som hyr lokal av Göingehem säljer ett olagligt paket cigaretter sägs hyreskontraktet upp direkt.

Problem i trafiken, bland annat med buskörning, är en ständigt återkommande fråga och ofta en källa till oro och otrygghet bland medborgarna. Under 2019 ska minst 15 riktade trafikkontroller genomföras, enligt medborgarlöftet.
För att öka tryggheten i kommunen menar många att det behövs fler poliser. Och fler poliser är på väg, meddelar Rolf Paimensalo.
– Numerären kommer att öka i Östra Göinge och Osby. det kommer fler kollegor hit till hösten, säger Paimensalo och berättar att det finns långt gångna planer på att bygga till polisstationen i Östra Göinge med ytterligare ett garage.
– Vi har plats och fler poliser kan utgå här ifrån, säger Paimensalo.
– Vi hoppas att polisen ska synas mer här i höst och förhoppningsvis ska det få medborgarna att känna sig tryggare, säger Åberg.
Paimensalo påpekar att polisen kommer att försöka lägga några av de inplanerade trafikkontrollerna i områden där man misstänker att det även finns annan brottslighet.
– På så sätt kan man slå flera flugor i en smäll, inte bara få fast fortkörare.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tänker du rösta i EU-valet?

Loading ... Loading ...