Avregleringar som hotar
n Avregleringarna gjorde att allt blev mycket dyrare.
Avregleringen av Bilprovningen 2010 skulle leda till konkurrens och lägrepriser, påstod Alliansen.
Innan avregleringen kostade en besiktning ca: 300 kronor, idag ligger det på 550 – 600 kronor kom då ihåg att inflationenunder dessa år har varit otroligt låg, detta är rena prishöjningar, enbart för plånboken för ägarna.
En överdriven tro på marknaden kan lösa allt, leder enbart till försämringar för vanligt folk. Förutom besiktningenså har ju även telemarknaden, elmarknaden och apoteken avreglerats.
Dessa ständiga försämringar genomsyrar tyvärr hela samhället, allt skall säljas ut och privatiseras, allt ska man tydligen tjäna pengar på idag. Denna dårskap måste stoppas, snart ska marknaden lösa precis allt.
Visst har väl apoteken blivit fler likaså besiktningarna, men har vi någon större nytta av att det finns två apotek eller två besiktningsstationer bredvid varandra, samtidigt som det på mindre orter i glesbygd försvinner både apotek och besiktningarna för att det finns för litet kundunderlag Marknadsekonomin går ju inte efter folks behov utan vad folk på orten kan betala.
Dessa avregleringar är ett hot mot glesbygdens folk.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...