Behandlas vi lika i kommunen
n Vid sökande av bygglov eller ändrad verksamhet, ställs alltid frågan.
Hur är tillgängligheten? Allt skall vara handikapps anpassat och denna merkostnad får den sökande ta, inga undantag ges.
När kommunen, i detta fall tekniska kontoret, skall ändra sina parkeringsautomater från att ha tagit mynt till att enbart acceptera kort eller annan elektronisk lösning, ställs inga krav på tillgänglighet.
Att kommunpolitiker klarar av att betala elektroniskt är ointressant, det är vad kommuninvånarna klarar av som skall gälla.
Det har klart framkommit i debatten att en del av kommuninvånarna inte klarar av detta.
Detta är en trovärdighetsfråga, gäller inte samma regler för kommunen som för gemene man mot de som har handikapp och då räknas de in som har konjunktiva beteendestörningar.
Om merkostnaden finns inget att orda om. Det står klart och tydligt att utövaren skall stå för den.
Det är många med mig, som vill höra någon styrande politikers syn på saken.
Så de vet vad som gäller när de skall söka bygglov nästa gång.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Kan du lita på Skånetrafiken?

Loading ... Loading ...