Taxi är ett bra komplement, eller ersättning för busstrafik på linjer med lågt resande, menar Claudio Skubla, förbundsdirektör flr Svenska Taxiförbundet, med anledning av neddragning i busstarfiken i Skåne. FOTO: TT

”Taxi bra ersättning för indragna bussar”

Skåne Alliansen i Region Skåne vill prova anropsstyrd trafik på de sträckor där busstrafiken dras ner.
– Det här handlar om att bibehålla och utveckla trafiken istället för att den ska försvinna, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet.

Nyligen beslutade kollektivtrafiknämnden i Region Skåne att spara sex miljoner kronor i Skånetrafikens busstrafik på flera linjer i Skåne.
Den rödgröna oppositionen protesterar mot beslutet, som de menar försämrar kollektivtrafiken och driver fler att köra bil, vilket går tvärtemot de klimatpolitiska målen.
Men anropstrafik är inget nytt i Sverige. På flera platser i landet har taxi tagit över busstrafik, och erfarenheterna är överlag goda.
– Jag tycker debatten är konstig om att bara bussar ska köra resenärer, när det kan skötas både effektivare och billigare av taxi. Bussen manifesterar för många en levande landsbygd, vilket jag har förståelse för, men det finns lösningar för en betydligt billigare peng för både resenärer och skattebetalare. Så fort taxi nämns så betraktas det som lyxigt och dyrt, men det är bussar också, säger Claudio Skubla.

Istället för politisk pajkastning vill han få fler att inse möjligheten att skapa bättre service för medborgarna på de linjer, som i dag har lågt resande och därmed kostar mer.
Redan 2002 genomförde Västmanlands länstrafik en omfattande förändring av tätortstrafiken i Arboga.
Från att tidigare ha trafikerats av tre vanliga linjer blev all trafik anropsstyrd. Anledningen var att få personer reste samtidigt som kostnaderna ansågs för höga. Det fanns även en önskan att kunna minska kostnaderna för färdtjänst genom en överflyttning till kollektivtrafiken.

Trafiken bedrivs av ett lokalt buss- och taxibolag. Beställning görs genom att ringa upp entreprenören minst 30 minuter innan önskad tid för resa.
Sedan dess har resandet ökat markant och fler färdtjänstresenärer valde anropsstyrd trafik.
Kostnaderna för länstrafiken minskade, vissa månader med 50 procent.
Eftersom anropstrafiken är upphandlad av länstrafiken, betalar resenärerna inte mer per kilometer än för vanlig busstrafik.

Förra året presenterade konsultföretaget WSP en rapport på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik en rapport om hur kollektivtrafiken kan reducera utsläppen ännu mer.
Bakgrunden är regeringen och riksdagens beslut om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, utom flyget, ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.
Av klimatmålets minskning med 70 procent till 2030 bedöms kollektivtrafiken kunna bidra med en tiondel.
Samtidigt krävs långsiktiga styrmedel för att få fler att åka kollektivt, skriver WSP.
Dåvarande Vägverket gjorde en studie om utveckling av anropsstyrd trafik 2010. Sammanfattningen visar att anropsstyrd trafik är en bra lösning.

Bland de utvalda styrmedlen för att öka kollektivtrafikens marknadsandel lyfter WSP- rapporten fram ett antal förslag som kan ge mest effekt. Här sticker anropsstyrd trafik ut, som ett starkt alternativ.
Anropsstyrd kollektivtrafik finns på många platser i dag. Stockholm, Västra Götaland, Gotland, och i en rad kommuner.
– I Kalmar rätade länstrafiken upp en busslinje och kopplade på med anropsstyrd matartrafik till knutpunkter. Det blev en ersättning i det kapillära systemet, säger Claudio Skubla.
Han tycker det finns all anledning för de skånska trafikpolitikerna och planerarna att titta på anropstrafik, som alternativ till vanlig busstrafik.