Björkhaga, Sösdala.

Dement föll från toaletten

SÖSDALA

En dement åldring på Björkhaga föll på toaletten, efter att personalen lämnat henne där ensam utan tillsyn. Nu görs en lex Sarah-anmälan.

Personalen på avdelningen var ensam eftersom kollegan hade rast, och lämnade därför kvinnan för att hjälpa en annan boende. När kollegan kom tillbaka hade åldringen fallit och satt på golvet.
I utredningen konstateras att rutinerna säger att man kan ringa till en kollega på en annan avdelning för att få hjälp. I det här fallet hade även vårdpersonal och sjuksköterska bedömt att åldringen inte borde lämnas ensam på toaletten eftersom hennes tillstånd försämrats den senaste veckan. Detta gick dock inte att utläsa varken ur några anteckningar eller ur genomförandeplanen och utredaren gör därför bedömningen att dokumentationen varit bristfällig.

Kvinnan hade en månad tidigare även fallit då hon gått upp ur sängen.

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...