Widmarks fortsatta osanningar

Slutinlägg angående Widmarks dimridåer.
Björn Widmark svarade i NSk 20 mars på min insändare i samma tidning den 19 mars.
I mitt slutinlägg väljer jag att fokusera på rena felaktigheter i Björn Widmarks svar.
Widmark påstår att, när jag valde min nuvarande bostad år 1996, då visste jag om att jaktskytteanläggningen fanns. Detta är fel. Hässleholmsortens Jaktskytteklubbs nuvarande anläggning invigdes 2002-08-31.
Jag har varit i kontakt med flera personer på Ljungdala, Läreda (Vinkelvägen), i Röinge och i Stoby som är oroliga för att deras livskvalitet ska försämras om kommunen inte avser att följa det regelverk som gäller för skjutbanor. De personer som jag pratat med har valt sina bostäder mellan år 1981 och 1996. Ingen jag har pratat med har känt sig störda av någon skjutverksamhet i närområdet före år 2002.
Widmark påstår i sin insändare den 20 mars att ”När anläggningen byggdes gällde riktvärdet 70 dBA för buller i förhållande till bostäder”. Detta är fel. För snart sjutton år sedan, närmare bestämt 2002-08-18 skickade jag ett mejl med ett antal frågor, till den dåvarande handläggaren på Miljökontoret för jaktskyttebanan.
En av frågorna gällde vilka gränsvärden på ljudnivåer som hade satts upp för jaktskyttebanan. Följande svar fick jag från handläggaren i Hässleholms kommun i ett mejl, 2002-08-21:
”Miljönämnden fattade beslut 97-11-26 med anledning av inkommen anmälan. I beslutet fattade nämnden vissa villkor för verksamheten, bland annat avseende ljudnivån. I beslutet står att skottbullernivån från verksamheten bör ej överstiga 65 dBA vid bostadsfastighet, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från skjutbanor. I dessa riktlinjer anges att vid nyanläggning av bana bör ljudnivån ej överstiga 65–70 dBA dag och kvällstid. Eftersom klubbens verksamhet är omfattande beslöt nämnden att den lägre nivån (65) skulle gälla.”

Det är inte så att vi som bor i de berörda bostadsområdena, inte vill att anläggningen ska användas. Jag tror de flesta närboende accepterar verksamheten så länge som regelverket för skjutbanor följs. Om bullermätningar visar att miljöbalken, naturvårdsverkets riktlinjer och kommunala beslut följs då anser jag att skjutverksamhet ska bedrivas vid anläggningen men med de begränsningar som kommunen och länsstyrelsen beslutar om. Då följs regelverket. När regelverket följs då blir det också en bra boendemiljö.
Håller med Widmark. Det skulle vara intressant om uppdrag granskning tittar på ärendet. Väljer dock att vara neutral när det gäller eventuell tilldelning av en ”dumstrut” tills en sådan granskning är klar.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...