Skördarna förstördes till stora delar och de ekonomiska förlusterna var enorma. Men vilka erfarenheter har bönderna själva dragit av den extrema torkan 2018? Det ska nu karläggas i en ny studie.

Miljonutdelning från Lantmännen

På landet

Lantmännen delar nu ut 55 miljoner kronor till sina medlemmar, med anledning av sommarens torka.
Det är den andra delen i Lantmännens stödpaket. Det första som delades ut i september uppgick till 150 miljoner kronor.
Beloppet är baserat på böndernas handel med Lantmännen Lantbruk Sverige mellan september och december 2018. Det rör sig om en extra rabatt och ett tillägg på två procent på denna handel.
I början av februari beslutade bolaget också att göra sin största utdelning någonsin till sina medlemmar, 619 miljoner kronor.
Arla har också föreslagit en rekordutdelning till sina medlemmar. Den motsvarar hela nettoresultatet och uppgår till närmare tre miljarder kronor.