Solenergin är lönsam – bygg ut den nu

Hässleholms kommun ligger knappast i framkant när det gäller förnybar energi. 2017 motionerade Dolores Öhman (MP) om att inventera kommunens fastigheter för att se hur mycket solenergi som kan installeras där och att installera minst 1000 kW senast 2020.
Både miljönämnden och tekniska nämnden tillstyrkte motionen samma år, men av någon anledning hakade det upp sig i den kommunala byråkratin och först i måndags behandlades motionen av fullmäktige. Då ville majoriteten inte ställa upp längre.
Öhman fick starkt stöd i debatten av Johan Hammarqvist (C) och rösterna också från S och V, men det räckte inte. Av politiska och formalistiska skäl ansågs den besvarad genom att en första inventering som gjordes redan 2014 visade på möjligheter att installera upp till 4000 kW effekt. Det är alltså bara att köra igång. Ändå sade majoriteten nej till motionen.
Eftersom hon såg vart det lutade lade Dolores Öhman in en ny motion med det tydliga yrkandet att installera solenergianläggningar på kommunala fastigheter med en effekt om 1000 kW senast 2020. Johan Hammarqvist hade tagit reda på att det redan finns solpaneler motsvarande 375 kW installerade, så en stor del av jobbet är redan klart.
Vad kan det nu finnas för ursäkter för majoriteten i fullmäktige att säga nej till MP-motionen? Lönsamheten är redan god för solel, så det är ren förlust att vänta.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fikat på kafé i sommar?

Loading ... Loading ...