Var finns kommunens turkduvor?

Hässleholm Göingebygdens Biologiska Förening, GBF, vill ha hjälp av allmänheten med att leta upp turkduvor i kommunen.
– Vi vet att de blivit mer ovanliga i dag, men att de finns på några platser, säger Thomas Johnsson som vill ha in uppgifter om turkduvor i kommunen.

Under 1900-talets början spred sig turkduvorna över Europa från Främre Asien, därav namnet på arten. På 1950-talet började de första paren häcka i Sverige och under mitten av 1970-talet stod den sannolikt på sin populationsmässiga topp i Skåne.

Därefter skedde en tillbakagång, dels beroende på diverse skyddsjakter, dels på några kärva vintrar. Andra tänkbara orsaker kan vara effektivare hantering av spannmål.
– Det sistnämnda visade sig i bland annat i Vinslöv, där flera tiotal turkduvor på den tiden vistades vid sädesupplagen mitt i samhället, berättar Thomas.
Ytterligare en orsak kan vara att urbana sparvhökar i ökad utsträckning hade duvorna som bytesdjur.

Turkduva har, liksom många duvarter, en lång häckningssäsong och lägger flera kullar under perioden april-augusti.
Man kan hitta dem ofta i samhällenas villa- och trädgårdsmiljöer, och ofta ser man dem sittande på husens taknockar eller TV-antenner.
– Deras envetet upprepade och trestaviga läte avslöjar ofta deras närvaro, tillägger Thomas Johnsson.

Göingebygdens Biologiska Förening (GBF) avser att inventera var inom Hässleholms kommun det finns turkduvor, och ber därför Norra Skånes läsare att rapportera observationer av turkduvor till Thomas Johnsson (thomas@clangula.se eller 070-331 61 26) under perioden april-augusti.
– Vi är speciellt intresserade av att veta hur det ser ut i kommunens norra delar, i Emmaljunga, Vittsjö, Bjärnum och Mala/Vankiva, avslutar Thomas.

Dagens fråga

Ska du se ett luciatåg på fredag?

Loading ... Loading ...