Kon­su­menterna ska veta om de äter kött­bul­lar

Opinion Om EU-par­la­mentets jord­bruks­ut­skott får be­stämma ska ve­ge­ta­riska bullar inte få kallas kött­bul­lar.
Opinion • Publicerad 6 april 2019 • Uppdaterad 24 november 2021

Ska kött­bul­lar som inte in­ne­håller spår av kött få kallas kött­bul­lar?

Om EU-par­la­mentets jord­bruks­ut­skott får be­stämma ska ve­ge­ta­riska bullar inte få kallas kött­bul­lar. Inga ve­ge­ta­riska pro­dukter ska få ha kött­liknande namn som korv, biff el­ler bur­ga­re.

Ti­digare har EU-dom­stolen slagit fast att pro­dukter som inte in­ne­håller ani­ma­lisk mjölk inte ska få kallas mjölk, smör, yog­hurt, gräd­de el­ler ost. Kon­su­menterna ska veta vad de får, och då ska inte ve­ge­ta­riska pro­dukter få kallas nå­got som av hävd är ani­ma­liskt.

Det kan verka själv­klart ur konsumentupplysningssyfte. Men många ve­ge­ta­riska pro­dukter ”snyltar” på kött­be­teck­ningarna, san­no­likt för att det an­s­es gynna för­sälj­ningen.

Ef­ter ut­skottets be­slut har bland andra Green­peace pro­te­sterat efter­som det kan an­tas leda till minskad pro­duk­tion av de ve­ge­ta­riska al­ter­na­tiven.

Om det sker visar det bara att namnen lurat vegoätarna. Att kon­su­menter får rätt in­for­ma­ti­on borde inte en mil­jö­or­ga­ni­sa­tion ha nå­got emot.

Det finns en trend i stora delar av väst­värl­den att kon­sum­tionen av ve­ge­ta­risk mat ökar. Många väljer med olika ­mo­tiv att minska kött­ä­tan­det. Då borde tyd­ligare be­teck­ningar vara en för­del.

Oav­sett är det en lång pro­cess (flera år) in­nan det blir EU-lag. Hela EU-par­la­mentet och se­dan re­ger­ingarna måste god­känna för­sla­get. Men fö­re­tagen kan gå före – för att vara tyd­liga mot kon­su­menterna.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.