Mång­syss­le­riet har fått ett an­sik­te

Opinion Ulf Berg­gren (SD) har kan­ske svenskt re­kord i in­ne­hav av antal unga upp­drag.
Opinion • Publicerad 6 april 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Ulf Berg­gren är en av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas tunga po­li­ti­ker i Häss­le­holm. Ja, han har kan­ske svenskt re­kord i in­ne­hav av tunga upp­drag.

Lis­tan på Berg­grens alla kom­mu­nala för­tro­en­de­upp­drag är fem­ton rader lång. Det är fler än kom­mu­nal­rådens, som ändå har en hel del följd­upp­drag som just kom­mu­nal­råd.

När kom­mun­full­mäk­tiges långa rad av val var klart före jul var Ulf Berg­gren in­vald i fyra nämnder, där­ibland som vice ord­fö­ran­de i tek­niska nämnden och där­med ock­så dess ar­bets­ut­skott, samt en bo­lags­sty­rel­se. Han är dess­utom er­sät­ta­re i kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott och har någ­ra mind­re be­tung­an­de upp­drag till det. Det är svårt att tro att nå­gon po­li­ti­ker i landet har så många nämndsuppdrag sam­ti­digt.

Att en per­son ska kun­na klara av att ägna nöd­vän­dig tid och kraft åt så många olika nämnder sam­ti­digt är svårt att tro. Det har Berg­gren up­pen­bar­li­gen ock­så in­sett för på senaste full­mäk­ti­ge­sam­man­trä­det, för­ra vec­kan, av­sade han sig upp­draget som le­da­mot i kul­tur- och fri­tids­nämnden. Åtminstone en början.

Då hade SD tyd­li­gen hittat nå­gon an­nan som ville ta på­ sig nämndsuppdraget. För det verkar vara or­saken till Berg­grens mång­syss­le­ri, att SD har brist på ak­ti­va som vill ägna sig åt prak­tisk kom­mun­po­li­tik. Men inte blir kommunen bättre skött med sådant ex­tremt mång­syss­le­ri.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.