”Bättre lägga ner små, dyra skolor”

I Liberalernas Hässleholm finns utrymme för en gymnasieskola med ett estetiskt program.
Elever lär på olika sätt och har behov av olika uttryck som vi menar tas till vara på i det Estetiska programmet som också är högskoleförberedande.
Vi har tydligt tagit ställning för en skola med kvalitet och har också med hårt motstånd strävat efter att se över organisation och skolenheter.

Detta har bland annat jag jobbat för i min tid i BUN genom att föreslå en utredning om små enheter och vad de ger både kunskapsmässigt och socialt som dock röstades ner.
Jag har också tillsammans med fullmäktigegruppen drivit frågan i Kommunfullmäktige att lägga ner små, dyra skolenheter med sämre kvalitet.

Tuffa tider betyder tuffa förslag men i valet mellan att behålla alla byskolor eller skapa utrymme att satsa på annan verksamhet hade vi hellre lagt pengar på annan verksamhet, som det Estetiska programmet. Detta ställningstagande är vi dock ensamma om att göra. Frågan om att göra besparingar har varit uppe tidigare och varje gång har det visat sig att besparingen blir begränsad. Anledningen är att eleverna istället går i någon annan kommun, det är fritt sök i hela Skåne, och varje plats är en utgift för Hässleholms kommun på 130 000-180 000 kronor 15-20 elever kan innebära en kostnad på cirka tre miljoner.
På detta kommer kostnader för ett Skånekort till var och en.

Eleverna på Estetiska programmet väljer sannolikt inget annat gymnasieprogram i Hässleholm.
Så ekonomiskt är det ingen bra lösning och det är absolut ingen bra lösning för den enskilda eleven och för HTS som skola som har mycket glädje av det Estetiska programmet.

Men Liberalerna är ett litet parti och vårt inflytande är begränsat, vi har t ex ingen ordinarie ledamot i BUN och har inte varit med i beslutet.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...