Vi arbetar med inkludering

Insändare

Vi läste den här artikeln i Norra Skåne om att SD vill stoppa Region Skånes verksamhetsbidrag till studieförbundet Ibn Rushd.
Inte minst med tanke på allvarlighetsgraden i de anklagelser som riktas mot oss tycker vi att det är anmärkningsvärt att ingen har sökt oss för att ge oss möjlighet att bemöta dessa. Att plocka ett allmänt citat från vår hemsida och presentera detta med det insinuanta ”Ibn Rushd uppger” är knappast nog enligt pressens publicitetsregler.

Vi vill därför ha detta genmäle publicerat.
Ibn Rushd är ett av Sveriges tio statsbidragsberättigade studieförbund och vi ägnar oss åt folkbildning som stärker människor. Vi arbetar med inkludering, inte polarisering. Rapporterna som SD hänvisar till är fulla av felaktiga påståenden och har fått kritik av fler än oss. (Se exempelvis https://www.svt.se/nyheter/inrikes/20-tal-forskare-sagar-terrorexperten-magnus-norells-rapport-om-islamism eller dom från förvaltningsrätten i Stockholm målnummer 192-17.)

Ibn Rushd verkar för demokrati och mänskliga rättigheter och tillåter aldrig personer som sprider hat att medverka i våra arrangemang. Vi har ett fåtal gånger brustit i våra rutiner på ett sådant sätt att talare som i andra sammanhang uttryckt sig oacceptabelt bjudits in. När detta kommit till vår kännedom har talarna omedelbart avbokats. Vi har tagit avstånd från dem och deras åsikter och har sedan dess skärpt våra rutiner ytterligare.

Vi ser det som mycket problematiskt att SD med dessa svepande anklagelser försöker stoppa vårt viktiga folkbildningsarbete som inte minst når några av samhällets mest marginaliserade grupper. Det är även mycket problematiskt att Norra Skåne återger anklagelserna utan att ställa motfrågor eller – i enlighet med publicitetsreglerna – ge oss en chans att bemöta dem.

Studieförbundet Ibn Rushd

 

Svar direkt: Artikeln refererade SD:s motion och debatten kring den. Det var alltså motionen om att stoppa det årliga bidraget på 600 000 kronor som stod i fokus, inte i detalj vad Ibn Rushd säger sig stå och arbeta för. Därför redovisade detta endast kortfattat.

Carl-Johan Bauler, chefredaktör Norra Skåne

Dagens fråga

Brukar du spela kort?

Loading ... Loading ...