Helena Silvander, vd på nystartade Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare.
Tlllväxtbolaget vänder sig till alla sektorer inom lantbrukssektorn. 100 miljoner kronor finns avsatta för lån till företag som vill investera. Arkivbild
Tlllväxtbolaget vänder sig till alla sektorer inom lantbrukssektorn. 100 miljoner kronor finns avsatta för lån till företag som vill investera. Arkivbild
Tlllväxtbolaget vänder sig till alla sektorer inom lantbrukssektorn. 100 miljoner kronor finns avsatta för lån till företag som vill investera. Arkivbild
Tlllväxtbolaget vänder sig till alla sektorer inom lantbrukssektorn. 100 miljoner kronor finns avsatta för lån till företag som vill investera. Arkivbild
Tlllväxtbolaget vänder sig till alla sektorer inom lantbrukssektorn. 100 miljoner kronor finns avsatta för lån till företag som vill investera. Arkivbild
Tlllväxtbolaget vänder sig till alla sektorer inom lantbrukssektorn. 100 miljoner kronor finns avsatta för lån till företag som vill investera. Arkivbild

Stödbolag som vill växa

På landet Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare satsar 100 miljoner kronor på svensk livsmedelsproduktion – men ambitionerna är högre än så.
– Mellan 500 miljoner och 1 miljard, det är drömscenariot. Då har vi fått fart på svensk livsmedelsproduktion, säger vd Helena Silvander.

Det var för ett år sedan som Lantmännen, HKScan och LRF lanserade sitt gemensamma finansieringsbolag Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare. I höstas tillträdde Helena Silvander som vd för bolaget som nu är i full gång med att låna ut pengar till lantbrukare med investeringsambitioner.
– Tanken är att stötta lantbruksföretag som vill göra investeringar i primärproduktionen utifrån ambitionen att skapa tillväxt i svensk primärproduktion. Vi tänker oss att vi går in som en del tillsammans med banker och ägare och täcker upp den där sista delen som ofta saknas när man ska göra större investeringar i en lantbruksverksamhet. Vi går in och lånar ut topplån som sedan ska betalas tillbaka på fem, sju eller max tio år, berättar Helena Silvander.
Tillväxtbolaget har bara precis startat sin verksamhet, men redan har åtta olika verksamheter fått lån för att göra investeringar av olika slag. Ytterligare ett 20-tal företag förs det diskussioner med. Det rör sig om alla typer av verksamheter – gris-, mjölk-, kyckling- och köttföretag – dock ännu ej några renodlade växtodlingsföretag.

Än så länge är Helena Silvander ensam i bolaget, men hon har en tät dialog med styrelsen. Och ambitionen är att växa, både avseende personal och kapital. Det kapital på 100 miljoner kronor som de tre ägarna har skjutit till inledningsvis kommer sannolikt att växa framöver.
– Det är klart att jag har högre ambitioner än så och på sikt tycker jag inte att det räcker. Samtidigt ska man sätta det i proportion till att det rör sig om topplån så det kanske räcker till mellan 25 och 40 engagemang. Det är ungefär vad jag kan klara av att själv hantera. Är jag ensam i företaget så räcker det en bit, men inte om man har högre ambitioner och verkligen vill sätta fart i svenska lantbruksinvesteringar, då behövs nytt kapital, säger Helena Silvander.

Satsningen ska också sättas i relation till de mål som har satts upp i livsmedelsstrategin. Enligt LRF kommer det krävas investeringar på totalt runt 100 miljarder kronor fram till 2030 för att strategin ska kunna uppfyllas.
– Våra ägare jobbar med den här frågan väldigt aktivt. Vi kommer ha möten nu i vår och ägarna jobbar på att få in mer kapital. Det har funnits dialog med andra aktörer redan innan jag tillträdde. Bland annat staten har visat intresse för det här.
Och ett första ”drömscenario” är alltså att Tillväxtbolaget för Sveriges lantbrukare har ökat sitt kapital till mellan en halv och en miljard inom fem år, säger Helena Silvander.
– Kanske är det lite väl optimistiskt, men jag tror definitivt att vi kan komma en bra bit på vägen.

SKA UNDERLÄTTA INVESTERINGAR
Tillväxtbolagets
syfte är att erbjuda lantbrukare kapital som underlättar investeringar och bidrar på så sätt till tillväxt i svenska lantbruksföretag.
I april 2018 annonserade Lantmännen, HKScan och LRF sin gemensamma satsning på 100 miljoner kronor på Tillväxtbolaget, som ska bidra till ökad tillväxt inom svensk animalieproduktion och växtodling, och leda till kvalitetsförbättringar i livsmedelsvärdekedjan.
Som en tredje part underlättar Tillväxtbolaget progressiva lantbrukares investeringar på gårdsnivå, företrädesvis kopplade till anläggningstillgångar, såsom djurstallar och anläggningar inom växtodling. Samverkan mellan de tre ägarna är i linje med livsmedelsstrategin och Tillväxtbolaget välkomnar offentlig medfinansiering för att ytterligare skala upp tillgången på riskkapital.
Källa: Lantmännen