8Foto: Privat

Han var en sann Rotarian

Gert Berglund, Eslöv, har avlidit efter en längre tids sjukdom i en ålder av 78 år. Närmast anhöriga är hustrun Karin och barnen Maria, Christian och Ulrika med familjer.

Gert var under sin yrkesverksamma tid en mycket respekterad och uppskattad chef, först i Eslövs och sedan i Lomma kommun.
Han var en engagerad person, som ville bidra och göra skillnad också vid sidan av sin yrkesroll. Inom Rotary kom han att göra stora och uppskattade insatser under fyra decennier.
I Rotary kände han igen sina egna värderingar och fann kamratskap och glädje bland likasinnade. Han blev medlem i Rotary 1977. Han var då en av de som chartrade en ny klubb, Eslöv Sallerup rotaryklubb. Gert blev sedan klubbens andre president. Han var med och formade klubbens stil och grundlade den goda stämning som än i dag präglar vår klubb.
Efter flytten till Lomma var det naturligt för Gert att ta initiativ till Lomma-Bjärred rotaryklubb, som chartrades 1991 med Gert som president.
Som pensionärer flyttade Gert och Karin tillbaka till Eslöv och Gert blev återigen medlem i vår klubb.
Gert var 2004-2005 Guvernör i distrikt 2390.

Förutom uppdraget som distriktsguvernör och arbetet i klubbarna åtog sig Gert många viktiga och ansvarsfulla uppgifter inom Rotary, som det leder för långt att närmare presentera här. Men låt oss ändå nämna att han 1985 var ledare för ett Group study exchange team till Nya Zeeland samt att han under flera år var sekreterare i styrelsen för Rotary Norden och ordförande i U-fonden.

Han har betytt mycket för Rotary och de båda klubbar han chartrat och varit medlem i. Han har, med rätta, uppmärksammats för detta och utsetts till hedersmedlem i båda klubbarna och tilldelats utmärkelsen Paul Harris Fellow med medalj med två safirer.
Hans arbete för Rotary präglades av stort ansvarstagande och Rotarys värderingar. För oss i klubben har Gert alltid varit en god samtalspartner och ett tryggt stöd när så behövts. Gert var också, i sin krafts dagar, en glad man som bidrog till mycken glädje och gott kamratskap i Rotarykretsen. Låt oss minnas honom så.