Romerna dis­kri­mi­neras fort­fa­ran­de i Sverige

Opinion His­to­riskt finns många all­var­liga över­grepp do­ku­men­terade, även i Sverige.
Opinion • Publicerad 15 april 2019 • Uppdaterad 25 november 2021

Den 8 ap­ril var det Romernas in­ter­na­tio­nella dag, ofta kallad na­tio­nal­dag, trots att romerna inte har nå­got eget land. De är se­dan åt­min­sto­ne ett år­tu­sen­de, splittrade över världen.

Trots att romer finns ock­så i Sverige se­dan flera hund­ra år och är en av de na­tio­nella mi­no­ri­teterna gick den­na dag näs­tan spår­löst förbi här (även på den­na sida). Men romernas sit­u­a­tion för­tjänar att upp­märk­sammas. De är fort­fa­ran­de ofta dis­kri­mi­nerade.

Det gäller inte bara de ut­fat­tiga tig­ga­re som kommer från Ru­mä­ni­en och Bul­ga­ri­en utan ock­så allt­för ofta de romer som se­dan många ge­ne­ra­tioner bor i Sverige.

His­to­riskt finns många all­var­liga över­grepp do­ku­men­terade, även i Sverige. Så sent som för någ­ra år se­dan av­slöjades att po­lisen i Skåne upp­rättat en lista över romska fa­miljer, även många barn fanns på lis­tan. De an­sva­rig slapp ifrån di­sci­plin­åt­gärder efter­som det inte kun­de be­visas att det fanns ett ra­sis­tiskt syf­te med lis­tan.

Hyres­värdar har av­slöjats dis­kri­mi­nera romer som hy­res­gäster, i sko­lor döljer romska barn ofta sin iden­ti­tet, lik­som romer gör på många ar­bets­platser.

EU-kom­mis­sionen kon­sta­terade för­ra vec­kan att an­ti­zi­ga­nismen ökar i Europa. Ex­tre­mis­tisk re­to­rik, även från po­li­ti­ker, och sprid­ning av hat­pro­pa­gan­da och falska ny­heter på nätet blir allt van­ligare.

Lik­som an­ti­se­mi­tism och is­la­mo­fo­bi måste an­ti­zi­ga­nism be­kämpas ak­tivt. Ty­värr flo­rerar den fort­fa­ran­de i det svenska sam­häl­let.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.